Svenska C1 / Swedish C1

Kurser i svenska för dig med djupare språkkunskaper och som vill lära dig mer.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Kursens mål

Målet är att du ska få möjlighet att finslipa din svenska så att du utan problem kan fungera språkligt oavsett samtalspartner och situation. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov. Moment från tidigare kurser återkommer, men nu på en betydligt högre språklig nivå.

Är detta rätt nivå för dig?

Våra språkkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån.

Språknivåerna A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk. Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av referensramen.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

65 resultat

65 resultat

Svenska sommarkurs C1 del 1:a - 2 veckor

Svenska C1- del 1, Distans Live

Svenska C1-, extraintensiv

Svenska C1-, extraintensiv

Svenska C1- del 2, Distans Live

Svenska C1- del 1, Distans Live

Svenska C1 del 2, Distans Live

Svenska C1 del 1 på plats/online

Svenska C1 del 1, Distans Live

Svenska sommarkurs C1 del 1:b - 2 veckor