Sfi, Svenska för invandrare

Folkuniversitetet har mycket lång erfarenhet av att ge kurser i sfi - svenska för invandrare. Med hjälp av våra duktiga och engagerade sfi-lärare kommer du att få goda kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Sfi på Folkuniversitetet

Alla våra sfi-skolor

När du läser svenska för invandrare (sfi), får du inte bara språkundervisning. Språket är en mycket viktig del, men vi lägger också vikt vid att lära känna det svenska samhället och arbetslivet.

Vi erbjuder sfi-undervisning utifrån dina förutsättningar. Utöver reguljär undervisning har vi även sfi på distans och i anpassad form för sig som har hörselnedsättning eller andra inlärningshinder.

Högskolespåret är vårt upplägg för personer som har akademisk eller gymnasial utbildning som vill läsa sfi i snabbare takt, med sikte på universitetsstudier eller kvalificerat arbete.

Vi arrangerar sfi på uppdrag av kommuner och därför finns olika typer av utbildning på olika orter.

Sfi på Folkuniversitetet

""

1 resultat

1 resultat