Sfi, Svenska för invandrare

Folkuniversitetet har mycket lång erfarenhet av att ge kurser i sfi - svenska för invandrare. Med hjälp av våra duktiga och engagerade sfi-lärare får du möjlighet att börja arbeta eller utbilda dig i Sverige.

Sfi, svenska för invandrare. Leende tjej i cafeteria.

Alla våra sfi-skolor

När du läser svenska för invandrare (sfi), får du inte bara språkundervisning. Språket är en mycket viktig del, men det är också viktigt att lära känna det svenska samhället och arbetslivet.

Vi erbjuder sfi-undervisning utifrån dina förutsättningar. Du kan till exempel läsa sfi digitalt eller i en form anpassad om du har hörselnedsättning. Högskolespåret är vårt upplägg för dig som har akademisk eller gymnasial utbildning som vill läsa sfi i snabbare takt, med sikte på universitetsstudier eller kvalificerat arbete.

Vi arrangerar sfi på uppdrag av kommuner och därför finns olika typer av utbildning på olika orter.

Sfi, svenska för invandrare. Leende tjej i cafeteria.

50 resultat

50 resultat

Karolinska Institutet B1 del 2/3

Karolinska Institutet A2 part 3/3

Karolinska Institutet A1 part 3/3 Online on Zoom

Karolinska Institutet A1 part 1/3

Karolinska Institutet A2 part 2/3

Karolinska Institutet A1 part 1/3 Online on Zoom

Karolinska Institutet A1 part 1/3

Karolinska Institutet A1 part 2/3

Nybro SFI study path 1

Ronneby SFI study path 3