Svenska specialkurser

Kurser i svenska för olika målgrupper och situationer.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Fler varianter av kurser i svenska.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

42 resultat

42 resultat

Svenska - enskild undervisning

Svenska för föräldralediga Distans Live

Svenska på jobbet B2 AMNI Distans Live

Ord och språk

Svenskt uttal, helgkurs

Svenska - enskild undervisning

Svenska för föräldralediga Distans Live

Akademisk svenska AMNI - Distans Live

Svenska för lokalvårdspersonal Distans Live

Svenska för barnomsorgspersonal Distans Live