Svenska specialkurser

Kurser i svenska för olika målgrupper och situationer.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Fler varianter av kurser i svenska.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

41 resultat

41 resultat

Enskild undervisning i svenska

Föreläsning - Svenska dialekter Distans Live

Svenska för omsorgspersonal Distans Live

Passa PÅ – lär dig partikelverb! Distans Live

Svenska för föräldralediga Distans Live

Bli en fena på prepositioner i svenska Distans Live

Svenska uttalskurs Distans live

Svenska för föräldralediga Distans Live

Föreläsning - Svensk litteratur Distans Live

Svenska för barnomsorgspersonal Distans Live