Swedish for those who seek asylum

Plats Helsingborg

This is a course for absolute beginners. The course focuses on oral communication. You will learn simple, everyday Swedish.

Boka kursen nu

This course is for people who do not know any Swedish.

You are an asylum seeker. The course is free. You must give your LMA number when you enrol. Please also take your LMA card to the first lesson. To enrol, press the green “boka kursen nu” button and then select “use the English booking form”. You can then enter your personal details and your LMA number.

Course goal You will learn the basics of Swedish. The goal is that you will be able to make yourself understood (and will be able to understand others) in everyday situations. Examples include: saying “hello”; shopping; and, giving and asking for simple information.

Required knowledge To do this course, you do not need to know any Swedish. However, you must be able to read and write in the Latin alphabet.

Methodology

 • We practice all language skills – speaking, reading, listening and writing.
 • The focus is on oral communication.
 • Teaching is in Swedish.
 • You take an active part in the lessons.
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of the course. You will have maximum opportunity to use the language.
 • Between lessons, you need to study at home.
 • Your teacher will continuously help you to assess your progress.

Course literature You will receive course literature from your teacher.

Den här kursen är för dig som inte har några kunskaper i svenska. Du är asylsökande. Kursen är gratis och du måste ange ditt LMA-nummer vid anmälan. Ta även med ditt LMA-kort till första lektionen. För att anmäla dig trycker du på den gröna knappen ”boka kursen nu” och sen väljer du ”use the English booking form” för att kunna skriva in dina personuppgifter och ditt LMA-nummer.

Kursens mål Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer, t.ex. när man hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

Förkunskaper Inga förkunskaper i svenska krävs. Du behöver dock kunna skriva och läsa det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva.
 • Fokus ligger på muntlig kommunikation.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna.
 • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.
 • Du behöver studera hemma mellan träffarna.
 • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt.

Kurslitteratur Du får kurslitteratur av din lärare.

Kursledare

Osama Hasan Jaaqob

Har du frågor?

Kontakta Joel Andersson

joel.andersson@folkuniversitetet.se

Tid
25 okt 2022 - 17 nov 2022
Ti 16:00 - 18:15
To 16:00 - 18:15
Tillfällen
8
Plats
Trädgårdsgatan 25, 25224 Helsingborg
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1134642
Pris
0 kr