Swedish for Asylum Seekers (Introduction course)

Plats Göteborg

This free beginners course is for those who are seeking asylum and who do not have any knowledge of Swedish. This is an introduction course and you study three afternoons/week. The focus is on oral communication and you will learn simple everyday Swedish.

The course is free of charge, but in order to register you must have a LMA number, which you must provide when registering. You must have your LMA card with you at the first lesson. Please note that you cannot take the course if you have obtained a residence permit. To enrol, press the green button " boka kursen nu " and then select "Use the English booking form " to enter your personal details and your LMA number.Course dates

After we have recieved your booking we will get back to you with the information regarding your course start. The courses run three afternoons/week.

Course objectives

The goal is for you to learn the basics of the Swedish language to make yourself understood and understand others, in various everyday situations.

Previous knowledge

You will learn the basics of the Swedish language. You need to know the Latin alphabet in order to enrol.


Course focus

 • During the course you will work with all language skills - speaking, reading, listening and writing
 • The focus is on oral communication
 • The teaching is in Swedish
 • You actively participate during the lessons
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of the course
 • Your teacher will help you assess your progress continuously
 • Course literature

  A compendium will be given to you by your teacher.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  Den här kursen är för dig som är asylsökande och som inte har kunskaper i svenska. Kursen är en introduktionskurs för nybörjare och du studerar tre eftermiddagar i veckan.

  Kursen är kostnadsfri, men för att anmäla dig måste du ha ett LMA-nummer, som du ska ange vid anmälan. Du måste ha ditt LMA-kort med dig vid första kurstillfället. Observera att du inte kan gå kursen om du har fått uppehållstillstånd. För att anmäla dig trycker du på den gröna knappen ”boka kursen nu” och sen väljer du ”use the English booking form” för att kunna skriva in dina personuppgifter och ditt LMA-nummer.


  Kursdatum

  Efter att vi mottagit din anmälan kontaktar vi dig med besked om när din kurs startar.
  Kursen går tre eftermiddagar i veckan.

  Kursens mål
  Målet är att du ska lära dig grunderna i det svenska språket för att kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer.

  Förkunskaper
  Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Du behöver kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

  Arbetssätt

  • Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva
  • Fokus ligger på muntlig kommunikation
  • Undervisningen sker på svenska
  • Du deltar aktivt på lektionerna
  • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
  • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt
  • Kurslitteratur
   Du får ett kompendium av din lärare.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg språk. Tel: 031 - 10 65 10

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Tillfällen
13
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
40
Kurs-ID
998332
Pris
0 kr