Omställningsstudiestöd

Folkuniversitetet har utbildningen för dig som vill stärka din kompetens mitt i arbetslivet. Med omställningsstudiestöd kan du studera med upp till 80 procent av din lön.

Studera på Folkuniversitetet med 80 % av lönen. Sök omställningsstudiestöd.

Är du mitt i arbetslivet? Vill du bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Med omställningsstudiestödet, ett helt nytt studiestöd för vuxna i arbetslivet, kan du vidareutbilda dig med upp till 80 procent av din lön!

Folkuniversitetet har ett stort urval av yrkeshögskoleutbildningar och diplomutbildningar för dig som vill stärka din kompetens, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår.

Alla utbildningar är anpassade efter det senaste inom branschen och utvecklade i samarbete med näringsliv och arbetsgivare.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett bidrag som gör att du som jobbat i minst åtta år kan vidareutbilda dig i upp till ett år med en ersättning på upp till 80 procent av din lön. Utbildningen du väljer ska stärka din ställning på arbetsmarknaden och kan gå på både hel- och deltid.

CSN beslutar om stödet baserat på en rekommendation av en omställningsorganisation som gör bedömningen om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska vara minst en vecka lång (heltid) och ska antingen berättiga till studiemedel från CSN eller köpas av en omställningsorganisation.

Vad gäller om jag vill söka omställningsstudiestöd?

För att CSN ska bevilja omställningsstudiestöd ska ett antal villkor uppfyllas, både för utbildningen och din arbetslivserfarenhet.

De viktigaste villkoren är:

  • Du ska ha arbetat i minst 8 år varav 12 månader de senaste 2 åren.
  • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden och det ska finnas ett behov av den kompetens du får. Det ska bekräftas av en omställningsorganisation.
  • Utbildningen ska vara 1–44 veckor lång motsvarande heltid.
  • Du ska studera på heltid eller deltid (75 %, 60 %, 50 %, 40 % eller 20 %).
  • Utbildningen får inte vara kompetensutveckling på din nuvarande arbetsplats som egentligen ska finansieras av arbetsgivaren.
  • Du kan inte köpa en utbildning själv och sedan söka omställningsstöd.

Du kan söka omställningsstudiestöd från och med 1 oktober 2022. Utbildningen du väljer måste starta efter 1 januari 2023. 

Hur söker jag omställningsstudiestöd?

Om du vill gå en utbildning och ansöka om omställningsstudiestöd ska du ta kontakt med din omställningsorganisation. Om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden lämnar de ett yttrande till CSN som sedan fattar beslut.

Läs mer om villkoren för omställningsstudiestöd hos ditt fackförbund, din omställningsorganisation eller hos CSN.

Folkuniversitetets utbildningar för dig mitt i arbetslivet