Etableringskurser och etableringsprojekt

Etableringskurser och etableringsprojekt är utbildningar som stärker dina möjligheter till vidare studier eller ger dig möjligheter att få ett arbete som passar dig.

Syftet med Etableringskurser och Etableringsprojekt är att du ska stärka dina möjligheter till vidare studier och/eller närma sig arbetsmarknaden. Utbildningarna anpassas efter dina behov och individuella deltagarplaneringar. Arbetsförmedlingen kan före start delta i en gemensam workshop för att påverka utformningen av innehåll och upplägg.

På Etableringskurs står individen i centrum. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter varje deltagare med hänsyn till bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, behov och förutsättningar. Det finns tid att samtala och utbyta erfarenheter. Arbetstempot är lugnt.

Etableringskurser och etableringsprojekt. Två kvinnor.