Etableringskurser och etableringsprojekt

På flera orter i landet samarbetar Folkuniversitetet med olika folkhögskolor kring så kallade etableringskurser, som är till för att förbättra individens möjligheter att påbörja studier eller komma närmare ett arbete.

Folkhögskolornas etableringskurser förbättrar deltagares möjligheter att påbörja studier eller komma närmare ett arbete. Utbildningarna anpassas efter deltagarnas behov och arbetstempo.

På några orter bedriver Folkuniversitetet också så kallade etableringsprojekt direkt på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Exempel på innehåll

  • Träna svenska
  • Öva matematik i vardagen
  • Använda dator
  • Lära sig om arbetsmarknaden och samhället
  • Söka jobb
  • Gå på studiebesök

Etableringskurserna och etableringsprojekten har hjälpt tusentals människor vidare till arbete och studier.

Klicka vidare till din stad för mer information.

En grupp människor framför en tegelvägg som har roligt ihop på etableringskurs