Introduktion till arbete

Syftet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden med hjälp av stödinsatser, motiverande insatser, samtal, studiebesök och arbetsträning.

Introduktion till arbete är en insats som Folkuniversitetet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö, Trelleborg, Kalmar, Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm.

Introduktion till arbete. Kvinna på café.