Korta vägen

Korta vägen är för dig som är utlandsfödd akademiker. Vi hjälper dig att få ett jobb som stämmer överens med din utbildning och din kompetens.

Korta vägen riktar sig till dig som är arbetssökande och har minst två års studier på universitet eller högskola. Vi arbetar tillsammans för att korta tiden till att du har ett arbete i Sverige som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet. Utbildningen anpassas efter dina behov och kan antingen förbereda direkt mot arbete eller för kompletterande studier. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Exempel på innehåll

  • Akademisk svenska
  • Akademisk vägledning
  • Arbetslivsorientering
  • Yrkescoachning inklusive studie- och yrkesvägledning
  • Metodik inför högre utbildning
  • Praktik

Kontakta utbildningens kontaktperson eller Arbetsförmedlingen.


Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet.

Maskot