Yrkessvenska – personligt stöd till jobb eller utbildning

Är du arbetssökande och vill förbättra dina kunskaper i svenska språket? På Folkuniversitetets Yrkessvenska anpassar vi utbildningen efter dina behov. Med vår erfarna personal får du rätt stöd, vilket kan hjälpa dig till arbete eller utbildning.

Yrkessvenska – Ditt personliga stöd till jobb eller utbildning

Yrkessvenska på Folkuniversitetet är en utbildningsinsats som riktar sig till dig som är utrikesfödd och arbetssökande, med behov av att förbättra dina svenska språkkunskaper. För att delta behöver du ha valt yrkesinriktning och det ska finnas en planerad yrkesinriktad aktivitet efter eller under utbildningen i Yrkessvenska. Som deltagare kan du ha varit arbetslös längre eller kortare tid, vara nyanländ i Sverige eller ha varit i landet ett tag. Din utbildningsbakgrund kan variera där både kortutbildade eller personer med akademisk bakgrund välkomnas.


Våra inriktningar inom Yrkessvenska:

 • Service, handel och lokalvård
 • Restaurang
 • Vård och omsorg
 • Skola och offentlig verksamhet
 • Industri
 • Bygg
 • Transport och fordonsteknik
 • El och energi

Därför ska du välja Yrkessvenska hos oss

 • Våra handledare är kunniga på både arbetsmarknaden och språkutveckling, vilket garanterar att du får det bästa stödet.

 • Vi erbjuder utbildningar som är anpassade efter dina individuella behov, oavsett din utbildningsbakgrund.

 • Vår målsättning är att du ska nå dina mål på kortast möjliga tid med ett individuellt och målinriktat stöd.

När är Yrkessvenska rätt för dig?

 • Inför och under en arbetsmarknadsutbildning
 • Inför och under uppdragsutbildningar
 • Inom ramen för intensivåret
 • I samband med lokala jobbspår
 • Inför och under matchning till arbete
 • Inför och under arbetspraktik som förväntas leda till anställning
 • Inför potentiella anställningar med stöd samt under vissa anställningar med stöd, där Arbetsförmedlingen bidrar med kompetensutveckling i form av Yrkessvenska

När Arbetsförmedlingen erbjuder dig tjänsten Yrkessvenska kan du välja oss som leverantör. Efter att du valt oss, tar vi kontakt med dig och bjuder in dig till ett möte där vi tillsammans lägger upp din plan mot ditt mål. Vi ser fram emot att hjälpa dig på vägen mot ditt nya jobb eller utbildning!

Vi erbjuder Yrkessvenska på följande orter i Sverige:

Luleå Umeå Östersund Gävle Borlänge

Yrkessvenska – Ditt personliga stöd till jobb eller utbildning

""

0 resultat