Fast Care – Akademikerspåret

Utbildning för dig som har akademisk utbildning från Ukraina och vill jobba inom ditt yrke i Sverige. Projektet bedrivs genom ESF Fast Care.

Datum och orter

Utbildningen startar 2023-10-09 med kartläggningar. Ordinarie lektioner börjar i slutet av oktober. Utbildningen avslutas 2024-03-29.

Du kan läsa utbildningen på följande orter:

  • Göteborg, Norra Allégatan 6
  • Trollhättan, Kungsgatan 36
  • Karlstad, Drottninggatan 26

Utbildningens innehåll

Utbildning i akademisk svenska. Förbättra dina kunskaper i svenska vad gäller kommunikation, uttal, skrivande, läsförståelse, grammatik samt ordkunskap på akademisk nivå och specialiserat inom ditt yrkesområde.

Karriärvägledning mot arbetsmarknad och studier. Vägledning och stöd när det gäller att planera och utveckla din karriär med fokus på din akademiska bakgrund. Du får kunskap och förberedelser för din individuella väg till ett yrke. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målet är att du ska få genomföra ett arbetsplatsförlagt lärande kopplat till din akademiska bakgrund och arbetslivserfarenhet, alternativt inom ett nytt yrkesområde som är tänkt att ta dig närmare ett arbete.

Utbildning i grundläggande IT-kunskaper för arbetslivet. Du förbereds med relevant digital kunskap för att möta de krav som ställs i ett digitaliserat arbetsliv, bland annat att utveckla sin förmåga att använda digital teknik för att stödja sitt yrkesutövande.

Anmälan

Ange ditt namn, telefonnummer och den ort du vill läsa på till fastcare.vast@folkuniversitetet.se