Etableringskurs, Helsingborg

Arbetsmarknadsutbildning Helsingborg

Vår etableringskurs är för dig som deltar i Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen. Kursen omfattar sex månaders (26 veckor) studier och aktiviteter på heltid och syftar till att stärka dina möjligheter till fortsatta studier eller arbete.

Kontakta din Arbetsförmedling för att söka Öppnas i ett nytt fönster tableringskurs, Helsingborg, på Södra Folkhögskolan

Södra folkhögskolan i Helsingborg erbjuder etableringskurs för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Kursens innehåll

 • Svenska med betoning på kommunikation
 • Språkstöd (arabiska, kurdiska, engelska, persiska)
 • Studieförberedande insatser och entreprenöriellt lärande
 • Studie- och samhällsorienterade aktiviteter
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Studiebesök
 • Motiverande samtal med studie- och yrkesvägledare (och för dig som är intresserad, med en jobbcoach) samt vägledning
 • Grundläggande datakunskaper med möjlighet till validering med tillhörande kompetensbevis utfärdat av Nordiskt valideringsforum
 • Arbetslivs- och samhällsorientering
 • Möjlighet till yrkespraktik och tillgång till yrkesmentor
 • Studierna är anpassade efter dina förutsättningar och behov

Vad händer efter kursen?

Du får ett kompetensintyg som ligger till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Vi kan också erbjuda dig möjlighet till fortsatta studier hos oss på exempelvis sfi och allmän kurs på folkhögskola om det skulle vara ett alternativ.

Du får en plan för fortsatt väg till studier eller till arbetsmarknaden, upprättad tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Var: Södra Folkhögskolan i Helsingborg, Trädgårdsgatan 25
Studietid: Måndag-fredag 8.30–14.30
Starter: Kontinuerliga starter, varje måndag

Kontakt

Sofia Karlsson, studie- och yrkesvägledare 
sofia.karlsson@folkuniversitetet.se
Telefon: +46 423 85 616
Midia Osman Taha, rektor
midia.osman-taha@folkuniversitetet.se
Telefon: 073-04 77 217