Etableringskurs, Halmstad

Arbetsmarknadsutbildning Halmstad

Under utbildningen läser du svenska och lär dig mer om Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Etableringskurs Halmstad

Södra Stockholms folkhögskola anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Halmstad etableringskurs för dig som är nyanländ och omfattas av etableringsuppdraget.

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med studie- och arbetsförberedande insatser med nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera eller få ett arbete.

Etableringskurser bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vem som får gå utbildningen. Målgruppen är nyanlända med en etableringsplan eller personer som ingår i etableringsprogrammet. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras.

Innehållet anpassas efter dig

På Etableringskursen är du som enskild individ viktig. Innehållet anpassas efter dig som deltagare och utgår från folkbildningens arbetssätt och metoder. Vi tar hänsyn till din bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, dina behov och förutsättningar. Det finns tid att samtala och byta erfarenheter med andra kursdeltagare och arbetstempot är lugnt.

Vad är målet med utbildningen?

Målet är att det ska bli lättare och gå fortare att få ett arbete eller att studera vidare.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under sex månader.

Övergripande kursinnehåll:

 • Svenska, med fokus på kommunikation
 • Arbetsförberedande insatser
 • Studieförberedande insatser och entreprenöriellt lärande
 • Studiebesök

Målsättningar

 • Höja den språkliga nivån
 • Förberedelser inför arbete, studier, närma sig sysselsättning
 • Förenkla etableringsprocess och integration i samhället

Kursens innehåll

 • Svenska med fokus på kommunikation, på grundläggande eller avancerad nivå
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Studiebesök
 • Fullföljande av fastställd planering från Arbetsförmedlingen
 • Grundläggande datakunskaper med möjlighet till validering med tillhörande kompetensbevis utfärdat av Nordiskt valideringsforum inkl. digitaliseringsinsatser och digitala verktyg på jobbet, Bank-id m.m.
 • Motiverande samtal med studie- och yrkesvägledare (och för dig som är intresserad med en jobbcoach) samt vägledning
 • Studie, arbetslivs- och samhällsorientering  och aktiviteter
 • Möjlighet till yrkespraktik och tillgång till yrkesmentor
 • Betygsprövning i Sfi & SvA Studierna är anpassade efter individens förutsättningar och behov

Intyg

När du är klar med utbildningen får du ett kompetensintyg som ligger till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget kan du använda exempelvis när du ska läsa svenska språket vidare. Du får också en plan för fortsatt väg till studier eller till arbetsmarknaden, upprättad tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Får jag ersättning under utbildningen?

Ja. Du får etableringsersättning när du deltar i utbildningen.

Är jag försäkrad?

Ja. Du är försäkrad under tiden du går utbildningen.

Vill du veta mer om utbildningen?

Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss på Folkuniversitetet.

Kontaktinformation 

Niclas Eckered Göransson
0700-85 63 46
niclas.eckered-goransson@folkuniversitetet.se