Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska B1 del 2+, Swedish course through Skype

Svenska B1 del 2+, Swedish course through Skype

Take the opportunity to study Swedish through Skype in very small groups - maximum of eight participants per group. The aim of the course is to enable students to communicate in common everyday situations. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction.

If you have studied level B1 part 2, this course, running two times a week for 8 weeks, is suitable for you. The aim of the course is to be able to understand and participate in everyday conversations and make phone calls. We will also write simple texts like letters, e-mails and messages. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction. Between lessons you are expected to do a couple of hours of homework.

På vår kurs studerar du två dagar i veckan under 8 veckor. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vi ägnar mycket tid åt att träna och förstå enkel vardagssvenska. Nivån är indelad i B1 del 1, del 2 och del 2+.

Vem kan gå kursen?

Detta är en fortsättningskurs och passar dig som har läst nivå B1 del 2 eller har motsvarande förkunskaper

Mål

Målet är att du, efter B1 del 1, del 2 och del 2+, ska lära dig förstå och delta i vardagliga samtal, även telefonsamtal. I enkla diskussioner ska du kunna uttrycka din åsikt. Du får också lära dig att skriva olika typer av texter, till exempel brev, meddelande och e-post.

Kursinnehåll

Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva
 • Fokus ligger på muntlig kommunikation
 • Undervisningen sker på svenska
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
 • Du behöver lägga ner ett par timmars hemarbete inför varje lektion
 • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt


Kursupplägg

Kursen går två gånger i veckan under 8 veckor. Totalt 30 studietimmar. Räkna med några timmars hemarbete. Gruppundervisning, max 9 deltagare.

Litteratur/Material

Rivstart B1 + B2 Textbok ISBN: 9789127434233 och övningsbok ISBN: 9789127434240 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2015). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart. Du behöver en tvåspråkig ordbok. Kurslitteratur ingår inte i avgiften. Deltagare som studerar hos oss får 5 % rabatt då dom handlar litteraturen hos Bokus (www.bokus.com). Deltagare/elever ska när de handlar använda kampanjkoden; funi5 för att få del av rabatten.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

För att undervisningen ska fungera så problemfritt som möjligt måste ni innan kursstart ha: Bredbandsuppkoppling (1024 kbs eller högre), Skype privat version och inte Business version, (laddas ner från länken nedan), Headset om inte mikrofon är inbyggd samt webbcamera. Vi ber er kontrollera att ni använder den senaste versionen av Skype och att ni under lektionerna är ensamma i rummet. Var vänlig uppge ert Skypealias vid bokning av kursen i meddelandefältet.

När din kurs närmar sig sitt slut kommer det att skickas en kursutvärdering till din mailadress. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät då din åsikt är mycket viktig för oss. Tack på förhand! Vi erbjuder ytterligare ett tiotal språkkurser via skype.

Ni får 10% rabatt om ni väljer att betala för 3 kurser i förskott.

Så här säger tidigare deltagare

"Timea är en fantastisk lärare som är väldigt tålmodig med alla deltagare. Hon förklarar väldigt klart och tydligt och ger utrymme för extra frågor. Hon frågar om vi behöver repetera någonting och erbjuder bra material för detta."
"Timea och hela kursen är jättebra."

Who can take the course?

This is an advanced course and is suitable for those who have read the level B1 Part 2 or have equivalent knowledge

Goal

The goal is that the courses B1 Part 1, part 2 and part 2+ will teach you how to understand and participate in everyday conversations, even phone calls. In simple discussions, you should be able to express your opinion. You will also learn how to write different types of texts, such as letters, message and e-mail.
Teaching is as far as possible in Swedish. We work with partner exercises, listening comprehension and conversation.

 • The focus is on oral communication
 • Teaching in Swedish
 • You actively participate in class
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of teaching, you may use the language of maximum
 • You need to spend a couple of hours of homework for each lesson
 • Your teacher will help you to assess your progress continuously

Course structure

This course runs two times a week for 8 weeks. A total of 30 study hours. Expect a few hours of homework. Group instruction, maximum 8 participants.


Literature/material

The literature is not included in course fee. Please buy Rivstart B1 + B2 Textbook ISBN: 9789127434233 och övningsbok ISBN: 9789127434240 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2015). You also get 5% discount when you order your book on Bokus (www.bokus.com) and study with us. Students / pupils should use the promotion code; funi5 to receive the discount.student. Answers and web exercises of the book are available on www.nok.se /rivstart. You also need a bilingual dictionary.

Continued opportunities

We offer advanced courses to all current courses. Our ambition is that you should get the same time, teachers and local on your course as you had before.

Course certificates

If required, we write a certificate for this course at the 75 percent attendance.

Other information

For teaching to work as smoothly as possible, you must before the course begins have: Broadband (1024 kbs or higher), Skype private version and not business version, (downloaded from link below), Headset and webcam. We ask you to please check that you are using the latest version of Skype. Please also test that everything works before the course starts. And during the course, please make sure that you are alone in the room. Please, send us your Skype alias when you making the application. You can write it under ”Message”.

When your course of study is nearing the end you will be sent a course evaluation to your email address. We would like you took the time and responded to the survey since your opinion is very important to us. Thanks in advance! We offer a lot of other language courses via Skype.

You will get 10% discount if you choose to pay for 3 courses in advance.

This is what previous participants say

"Timea is an amazing teacher who is very patient with everyone. She explains very clearly and understandably, and always gives time and space for extra questions. She regularly asks if we want to repeat something and offers good material for that."
"Timea is excellent and I really enjoyed the course."

Länkar

Kursledare

Timea Taraba

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Södertälje
info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Kursstart
23 mar 2020
Slutdatum
11 maj 2020
Antal veckor
8 veckor
Tid kvar till startdatum:
55 dagar
Tider
Må 19:30 - 21:00
On 19:30 - 21:00
Studietimmar
30
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
15 st
Arr nr.
1065621
Platser kvar
Ja
Pris
3 475 kr