Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska B1 del 1 Swedish course through Skype

Svenska B1 del 1 Swedish course through Skype

Take the opportunity to study Swedish through Skype in very small groups - maximum of eight participants per group. The aim of the course is to enable students to communicate in common everyday situations. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction.

If you have studied level A2 part 2 this course, running three times a week for five weeks, is suitable for you. Between lessons you are expected to do a couple of hours of homework. The level is divided into Part 1, Part 2 and Part 2+.

Vill du lära dig svenska i ett lite snabbare tempo? På denna kurs studerar du tre dagar i veckan under fem veckor. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vi ägnar mycket tid åt att träna och förstå enkel vardagssvenska. Nivån är indelad i del 1, del 2 och del 2+.

Vem kan gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som läst Svenska A2 del 2 tidigare eller har motsvarande förkunskaper. Om du är osäker på din nivå rekommenderar vi att du gör ett språktest.

Mål

Målet är att du, efter B1 del 1, del 2 och del 2+, ska lära dig förstå och delta i vardagliga samtal, även telefonsamtal. I enkla diskussioner ska du kunna uttrycka din åsikt. Du får också lära dig att skriva olika typer av texter, till exempel brev, meddelande och e-post.

Kursinnehåll

Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva

  • Fokus ligger på muntlig kommunikation
  • Undervisningen sker på svenska
  • Du deltar aktivt på lektionerna
  • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
  • Du behöver lägga ner ett par timmars hemarbete inför varje lektion
  • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt

Kursupplägg

Kursen går tre gånger i veckan under 5 veckor. Totalt 30 studietimmar. Räkna med några timmars hemarbete. Gruppundervisning, max 9 deltagare.

Litteratur/Material

Rivstart B1 + B2 Textbok ISBN: 9789127434233 och övningsbok ISBN: 9789127434240 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2015). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart, du behöver en tvåspråkig ordbok. Deltagare som studerar hos oss får 5 % rabatt då dom handlar litteraturen hos Bokus (www.bokus.com). Deltagare/elever ska när den handlar använda kampanjkoden funi5 för att få del av rabatten.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

För att undervisningen ska fungera så problemfritt som möjligt måste ni innan kursstart ha: Bredbandsuppkoppling (1024 kbs eller högre), Skype privat version och inte Business, (laddas ner från länken nedan), Headset om inte mikrofon är inbyggd samt webbcamera. Vi ber er kontrollera att ni använder den senaste versionen av Skype och att ni under lektionerna är ensamma i rummet. Var vänlig uppge ert Skypealias vid bokning av kursen i meddelandefältet.När din kurs närmar sig sitt slut kommer det att skickas en kursutvärdering till din mailadress. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät då din åsikt är mycket viktig för oss. Tack på förhand! Vi erbjuder ytterligare ett tiotal språkkurser via skype.

Ni får 10% rabatt om ni väljer att betala för 3 kurser i förskott.

Så här säger tidigare deltagare

"Polina är en jättebra lärare! Hon är tålmodig, humoristisk och pushar oss framåt."
"Det har verkligen varit lärorikt. Jag fick många ideer att intensifiera mina språkkunskaper och ser fram emot nästa kurs."

Who can take the course?

This is an advanced course and is suitable for those who have read the level A2 Part 2 or have equivalent knowledge

Goal

The goal is that the courses B1 Part 1, part 2 and part 2+ will teach you how to understand and participate in everyday conversations, even phone calls. In simple discussions, you should be able to express your opinion. You will also learn how to write different types of texts, such as letters, message and e-mail.

Contents

Teaching is as far as possible in Swedish. We work with partner exercises, listening comprehension and conversation. You may include learning:

  • Alphabet, numerals and clock
  • Useful phrases in order for you to be able to shop, talk on the phone and order food in a restaurant.
  • Grammar: a main clause, the presentation of verb conjugation and time forms, indefinite and definite form singular and plural, personal, possessive, relative pronouns
  • Swedish language, melody and rhythm

Course structure

This course runs three times a week for 5 weeks. A total of 30 study hours. Expect a few hours of homework. Group instruction, maximum 9 participants.

Literature/Material

Please buy Rivstart B1 + B2 Textbook ISBN: 9789127434233 och övningsbok ISBN: 9789127434240 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2015). Answers and Web exercises of the book are on www.nok.se / Rivstart, you need a bilingual dictionary. You can buy the book from Bokus (www.bokus.se). You dont need a swedish personal number. You also get 5% discount when you order your book on www.bokus.se and study with us. Students / pupils should use the promotion code: funi5 to receive the discount.

Continued Opportunities

We offer advanced courses to all current courses. Our ambition is that you should get the same time, teachers and local on your course as you had before.

Course Certificates

If required, we write a certificate for this course at the 75 percent attendance.

Other information

For teaching to work as smoothly as possible, you must have before the course begins: Broadband (1024 kbs or higher), Skype private version and not Business version, (downloaded from link below), headset and webcam. We ask you to please check that you are using the latest version of Skype. Please also test that everything works before the course starts. And during the course, please make sure that you are alone in the room. Please, send us your Skype alias when you making the application. You can write it under ”Message”.When your course of study is nearing the end you will be sent a course evaluation to your email address. We would like you took the time and responded to the survey since your opinion is very important to us. Thanks in advance! We offer a lot of other language courses via Skype.

You will get 10% discount if you choose to pay for 3 courses in advance.

This is what previous participants say

"Polina is a great teacher! Patient, humorous and still pushing us forward."
"The course gave me many ideas to intensify my language ability and I look forward to the next course."

Länkar

Kursledare

Polina Gulianytska

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Södertälje
info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Kursstart
4 dec 2019
Slutdatum
20 jan 2020
Antal veckor
5 veckor
Tid kvar till startdatum:
22 dagar
Tider
Må 18:00 - 19:30
On 18:00 - 19:30
Fr 18:00 - 19:30
Studietimmar
30
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
15 st
Arr nr.
1040682
Platser kvar
Ja
Pris
3 475 kr