Svenska för dig som söker asyl

Hos oss kan du lära dig svenska. Du får också veta hur det svenska samhället fungerar under tiden du söker asyl.

Svenska för asylsökande. Två flickor kastar höstlöv.

Info in English

Kurserna är gratis men för att anmäla dig behöver du ett LMA-nummer. Du behöver ha med dig ditt LMA-kort när du kommer till kursen första gången. Tyvärr kan du inte gå kurserna om du redan har fått uppehållstillstånd.

Målet med kursen är att du ska lära dig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagliga situationer. 

Kurserna är på 40 timmar.

Svenska för asylsökande. Två flickor kastar höstlöv.

13 resultat

13 resultat

Swedish for Asylum Seekers, extensive course

Everyday Swedish for Asylum Seekers - Beginners

Swedish for Asylum Seekers A2

Swedish for Asylum Seekers Distans Live

Swedish for those who seek asylum

Swedish continuation Asylum Seekers Distans Live

Swedish for Asylum Seekers Distans Live

Swedish for Asylum Seekers Distans Live

Swedish continuation Asylum Seekers Distans Live

Swedish continuation Asylum Seekers Distans Live