Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska A2 del 2, Swedish course through Skype

Svenska A2 del 2, Swedish course through Skype

Take the opportunity to study Swedish through Skype in very small groups - maximum of eight participants per group. The aim of the course is to enable students to communicate in common everyday situations. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction.

If you have studied level A2 part 1 this course, running two times a week for eight weeks, is suitable for you. The aim of the course is to be able to cope with various everyday situations, like asking for directions, and talking about work, family and personal interests. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction. Between lessons you are expected to do a couple of hours of homework.

Vill du lära dig svenska i ett snabbare tempo? På våra kurser studerar du två dagar i veckan under åtta veckor. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vi ägnar mycket tid åt att träna och förstå enkel vardagssvenska. Nivån är indelad i del 1 och del 2.

Vem kan gå kursen?

Detta är en fortsättningskurs och passar dig som har läst nivå A2 del 1 (90 timmar) eller har motsvarande förkunskaper.

Mål

Målet är att du, efter A2 del 1 och 2, ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer. Till exempel presentera dig, beställa mat på ett kafé eller ta emot enkla upplysningar.

Kursinnehåll

Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva
 • Fokus ligger på muntlig kommunikation
 • Undervisningen sker på svenska
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
 • Du behöver lägga ner ett par timmars hemarbete inför varje lektion
 • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt

Kursupplägg

Kursen går två gånger i veckan under 8 veckor. Totalt 30 studietimmar. Räkna med några timmars hemarbete. Gruppundervisning, max 9 deltagare.

Litteratur/material

Rivstart A1 + A2 Textbok ISBN 9789127434202 och övningsbok ISBN 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart, du behöver en tvåspråkig ordbok. Deltagare som studerar hos oss får 5 % rabatt då dom handlar litteraturen hos Bokus (www.bokus.com). Deltagare/elever ska när den handlar använda kampanjkoden funi5 för att få del av rabatten.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

För att undervisningen ska fungera så problemfritt som möjligt måste ni innan kursstart ha: Bredbandsuppkoppling (1024 kbs eller högre) samt Skype privat version och inte Business version, , Headset om inte mikrofon är inbyggd. Var vänlig uppge ert Skypealias vid bokning av kursen i meddelandefältet.

När din kurs närmar sig sitt slut kommer det att skickas en kursutvärdering till din mailadress. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät då din åsikt är mycket viktig för oss. Tack på förhand! Vi erbjuder ytterligare ett tiotal språkkurser via skype.

Ni får 10% rabatt om ni väljer att betala för 3 kurser i förskott.

Så här säger tidigare deltagare

"Timea är en fantastisk lärare som är väldigt tålmodig med alla deltagare. Hon förklarar väldigt klart och tydligt och ger utrymme för extra frågor. Hon frågar om vi behöver repetera någonting och erbjuder bra material för detta."
"Timea och hela kursen är jättebra."

Who can take the course?

This is an advanced course and is suitable for those who have read the level A2 Part 1 (90 hours) or have equivalent knowledge.

Goal

The goal is that after A2 Parts 1 and 2, you should be able to get by in everyday situations. For example, ask for directions, talk about your job, your family and your interests. You also strengthens and deepens the knowledge you already have.
Teaching is as far as possible in Swedish. We work with partner exercises, listening comprehension and conversation.

We work with all language skills - speaking, reading, listening and writing

 • The focus is on oral communication
 • Teaching in Swedish
 • You actively participate in the class
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of teaching, you get to use the language maximum
 • You need to spend a couple of hours of homework for each lesson
 • Your teacher will help you to assess your progress continuously

Literature / material

Rivstart A1 + A2 Textbook ISBN 9789127434202 and Exercise ISBN 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Answers and Web exercises of the book are on www.nok.se / Rivstart, you need a bilingual dictionary. You can buy the book from www.bokus.com. You dont need a swedish personal number. You also get 5% discount when you order your book on Bokus and study with us. Students / pupils should use the promotion code: funi5 to receive the discount.student.

Continued Opportunities

We offer advanced courses to all current courses. Our ambition is that you should get the same time and teachers on your course as you had before.

Course certificates

If required, we write a certificate for this course at 75 percent attendance.

Other information

For teaching to work as smoothly as possible, you must have before the course begins: Broadband (1024 kbs or higher) and Skype private version and not Business version, (see the link below), Headset, webcam and mic. We ask you to please check that you are using the latest version of Skype. Please also test that everything works before the course starts. And during the course, please make sure that you are alone in the room. Please, send us your Skype alias when you making the application. You can write it under ”Message”.

When your course of study is nearing the end you will be sent a course evaluation to your email address. We would like you took the time and responded to the survey since your opinion is very important to us. Thanks in advance! We offer a lot of other language courses via Skype.

You will get 10% discount if you choose to pay for 3 courses in advance.

This is what previous participants say

"Timea is an amazing teacher who is very patient with everyone. She explains very clearly and understandably, and always gives time and space for extra questions. She regularly asks if we want to repeat something and offers good material for that."
"Timea is excellent and I really enjoyed the course."

Länkar

Kursledare

Timea Taraba

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Södertälje
info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Kursstart
15 jan 2020
Slutdatum
6 mar 2020
Antal veckor
8 veckor
Tider
On 07:30 - 09:00
Fr 07:30 - 09:00
Studietimmar
30
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
15 st
Arr nr.
1030932
Platser kvar
Ja
Pris
3 475 kr