Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Om KRITA

HISTORIK

KRITA startade som ett treårigt arvsfondsprojekt inom Folkuniversitetet i Stockholm. Syftet med KRITA var att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar, diagnos inom autismspektrat (AST) eller med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) förutsättningar att upptäcka konstens och dess gränslösa möjligheter. Projektet avslutades sommaren 2017. Krita-verksamheten lever vidare som en integrerad del inom kursverksamheten i Folkuniversitetet.

Vår ambition

Vi vill stimulera och öka kreativiteten hos våra deltagare samt att ge stöd till att bli mer självständiga människor och konstnärer. Att få tillgång till ett annat språk, som konsten är, gör det möjligt att kommunicera på lika villkor och bli sedd som en person med ett rikt inre liv. Istället för att bli sedd som någon i ett kollektiv med en diagnos.

Inspiration och stimulans till fortsatta studier och arbete

En stor grupp unga arbetslösa med intellektuella funktionsnedsättningar saknar gymnasiekompetens och har fastnat i ett utanförskap på arbetsmarknaden och i samhället. Vår målsättning är att KRITA också skall fungera som en språngbräda in i samhället. Det kreativa skapandet i en trygg, inspirerande miljö kan hjälpa en person att ta sig ur sin passivitet. Det ger glädje, stärker självförtroendet och så småningom även viljan till fortsatta studier, att slutföra avbrutna studier, söka praktikplats, sommarjobb och arbete. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder ska minska antalet unga personer som fastnar i förtidspensionering. Genom samtal med Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade i Globen vill vi också visa på hur KRITA kan stötta deltagarna att finna mening och nödvändig struktur på ett sätt som kan bygga upp självkänslan och föra dem närmare arbetsmarknaden.

Konstprojekt

Med inspiration från en studieresa till Harlem i New York, så driver vi en verksamhet där ungdomar i Botkyrka kommer att skapa storskaliga muralmålningar på offentliga platser. Genom ett nära samarbete med elever och lärare på S:t Botvids särgymnasium och Botkyrka kommun vill vi genom muralmåleri skapa sommarjobb för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Inom KRITA kommer vi att arrangera egna utställningar samt marknadsföra och sälja deltagarnas konst och hantverk. Vi kommer även att skapa kontakter med gallerister och konsthallar, söka samarbeten med etablerade konstnärer för att skapa nya workshops, konstprojekt och utställningar.

Om Folkuniversitetet 

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkuniversitetet region Öst är dessutom kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008

Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar. Folkuniversitetets utgångspunkt är att varje människa har behov av kunskap och vårt breda kursutbud är tillgängligt för alla. När vi planerar och genomför vår verksamhet utgår vi alltid från individens behov.

Om Arvsfonden

Arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De två statliga myndigheterna Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen har hand om arvsfondsärenden och arbetar för att sprida kunskap och erfarenheter från projekt om:

  • Barns rättigheter
  • Demokrati och delaktighet
  • Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning
  • Föräldrastöd och främjande av stärkt föräldraskap
  • Främjande av psykisk och fysisk hälsa
  • Delaktighet i kulturlivet
  • Ökat tillträde till arbetsmarknaden
  • FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar