Styrelsen

Kontakta PUG:s styrelsemedlemmar.

Styrelsen Pensionärsuniversitetet Gävle Folkuniversitetet

För kontakt med någon ur styrelsen om allmänna synpunkter på vår verksamhet ska PUGs e-postadress pugmedlemmar@puggavle.se användas.


Ordförande
Anna Kuylenstierna, anna.kuylenstierna@puggavle.se

Vice ordförande
Walter Nordkvist, walter.nordkvist@puggavle.se

Kassör 
Margareta Petrusson, margareta.petrusson@puggavle.se

Medlemsansvarig
Gunilla Magnusson, gunilla.magnusson@puggavle.se

Ledamot
Ivars Jegers, ivars.jegers@puggavle.se

Ledamot
Ulf Sandgren, sandgulf@gmail.com

Ledamot
Bengt Söderhäll, bengt.soderhall@puggavle.se

Ledamot
Bozenna Meczynski,
bozenna.meczynski@puggavle.se


Har du frågor?

Kontakta
Anna Kuylenstierna, 070-620 30 87
pugmedlemmar@puggavle.se

Pensionärsuniversitetet i Gävle