Styrelsen

Kontakta PUG:s styrelsemedlemmar.

Styrelsen Pensionärsuniversitetet Gävle Folkuniversitetet

För kontakt med någon ur styrelsen om allmänna synpunkter på vår verksamhet ska PUGs e-postadress pugmedlemmar@puggavle.se användas.


Sammankallande
Anna Kuylenstierna, anna.kuylenstierna@puggavle.se

Vice ordförande
Torbjörn Tuvesonmahjong@live.se

Kassör och medlemsansvarig
Gunilla Magnusson, gunilla.magnusson@puggavle.se

Ledamot
Elisabet Fahlmark, lisafahlmark@gmail.com

Ledamot
Ulf Sandgren, sandgulf@gmail.com

Ledamot
Hans Wedrén, hanswedren@yahoo.se

Ledamot
Kerstin Weivert, kerstin.weivert@puggavle.se

Ledamot
Bozenna Meczynski,
bozenna.meczynski@puggavle.se

 


Har du frågor?

Kontakta
Anna Kuylenstierna, 070-620 30 87
pugmedlemmar@puggavle.se

Pensionärsuniversitetet i Gävle