PUG:s program

Program våren 2021.

Spring wild flowers wood anemones close up

Föreläsningarna äger rum onsdagar alternativt torsdagar kl. 13:15-14:15 på Söders Källa, Södra Kansligatan 22.

Vi räknar med att erbjuda filmade föreläsningar under större delen av våren.


Torsdag 4 februari
Uppdrag Sudan, min tid med Läkare utan gränser. 
Natalie Gerami, marknads- och kommunikationschef Gävle Hamn och författare.

Torsdag 11 februari
Räcker strömmen?
Håkan Jönsson, VD Gävle Energi.

Torsdag 18 februari
Onkologins nya möjligheter.
Linda Willén, överläkare onkologkliniken, Gävle sjukhus.

Torsdag 25 februari
Gävle på 1930-talet, utifrån boken Solidärer av Anna Sanvaresa (f d Jörgensdotter).
Ingela Broström, avdelningschef publika avdelningen Länsmuseet Gävleborg.

Onsdag 3 mars
Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.
Ingrid Carlberg, författare och invald i Svenska Akademien, med tillträde i början av april.

Onsdag 10 mars
Utvecklingen inom media i stort och lokalpressen i synnerhet.
Katarina Ekspong, chefredaktör Gefle Dagblad.

Torsdag 18 mars
Ute i vår hage. Den svenska hagen finns i mångas hjärtan och den är omhuldad i kulturen, såväl litteraturen, konsten som musiken. Vad är det som gör hagarna så unika och så viktiga att bevara?
Inger Pehrson, agronom och seniorkonsult.

Onsdag 24 mars
12.30 Årsmöte. 13.15 Om friheten att uttrycka sig.
Arne Ruth, tidigare kulturchef DN och ordförande i Stig Dagerman-sällskapet.

Onsdag 31 mars
En ny ordförande tar över i Gästriklands kulturhistoriska förening.
Carl-Magnus Gagge, tidigare landsantikvarie/länsmuseichef vid Västmanlands läns museum.

Onsdag 14 april
Carolina och Gustaf Benedicks, syskon med skilda levnadsbanor - Gysinge, Kanada och Grez-sur-Loing.
Ingrid Iremark, ambassadör i Ottawa, Kanada 2005-2010; ordförande i Gävle Symfoniorkesters Vänner.

Onsdag 21 april
Försvars- och säkerhetssamverkan i Norden och dess närområden.
Björn von Sydow, tidigare bland annat försvarsminister och talman i riksdagen.

Torsdag 29 april
Om friheten att uttrycka sig.
Arne Ruth, tidigare kulturchef DN och ordförande i Stig Dagerman-sällskapet.


Har du frågor?

Kontakta
070-320 22 75, Agneta Örtegren Ekenblad, ordförande PUG
pugmedlemmar@puggavle.se