Samarbeten

Tillsammans med lokala föreningar och grupper vill vi bidra till att utveckla Uppsalas kulturliv. Kontakta oss så berättar vi mer!

Grupp med vänner runt ett bord.

Många av Uppsalas kårer och studentföreningar har valt att samarbeta med oss men vi stöttar även andra kultur- och intresseföreningar, fria grupper och privatpersoner. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vi kan bland annat erbjuda våra samabeten utbildningar, administrativt stöd, nätverksbyggande, informationsmaterial, marknadsföring i våra kanaler, tips på studiematerial samt viss ekonomisk ersättning för kostnader i samband med lärandet.

 


Har du frågor?

018-68 00 00
studieserviceuppsala@folkuniversitetet.se