Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.

Föreläsningar med Framtidsakademin

Föreläsningsserien Vägen till föräldraskap

Kvinna och man samtalar på en scen

""

15 resultat

15 resultat

Vad är... ansvar?

Debatt- och samtalslunch: Europeisk säkerhet, energiförsörjning och gröna omställningar

Unga som brottsoffer - föreläsning med docent Veronika Burcar Alm

Samer i värmlandsfinska uppteckningar

Anknytningsteori, föräldrabeteenden och barns utveckling

Om faran med att ge råd

Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik

Internet är inte laglöst land - föreläsning med Sandra Friberg

Kropp och själ på verkstan

Genuslunch: Nya familjeformer och rätten till genetiskt ursprung: Förändringar i svensk reproduktion