Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.


Att förebygga förlossningsbristningar

Föda barn hemma

Fertilitetsmedvetenhet & reproduktiv livsplanering

Workshop: Engagemang på distans

Föreläsning: DNA och Sveriges stenålderskulturer

Om ensamboende folkskollärarinnors utsatthet

Trygga din ekonomiska framtid

The End of the World as We Know It

PHILOSOPHY TEA: Fredrika Bremer

Mäns våld mot kvinnor:Mänskliga rättigheter i fara