Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.

Föreläsningar med Framtidsakademin

Föreläsningsserien Vägen till föräldraskap


Smärta som sjukdom: Från nödvändig varningssignal till meningslös plåga

Hållbara aktier och fonder, fördjupning - Distans Live

Krig och fred i världen

Planerna på spårväg i Uppsala presenteras av stadsbyggnadsdirektör Christian Blomberg

Uppfattningar om ett hedniskt förflutet

Planlösningen sätter tonen - vilka aktörer välkomnas att konsertera?

Förövande och skapande av billiga naturer

När det är svårt att skaffa barn – utredning, IVF och behandling

Föreläsning: Language Choices for International Families III. - Reading and Writing

Barns inre rika liv