Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.


Silversmide smycken, en kväll

Fertilitet och fertilitetsbevarande åtgärder

Nerver för närhet: om betydelsen av beröring

Cirkelledarutbildning

Förlossningsdepression: från molekyl till samhälle

Förlossningsrädsla: vad vet vi egentligen?

Trygga din ekonomiska framtid

#Vi måste prata

COVID-19 under graviditet: en klinisk studie

Trygga din ekonomiska framtid