Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.


Fertilitet och fertilitetsbevarande åtgärder

Nerver för närhet: om betydelsen av beröring

Folk i rörelse: vår demokratis historia

PHILOSOPHY TEA: John le Carré

Offer: en antropologisk och teologisk analys

Nickel som nyckel till det tidigaste livet

Kaffeologi: en föreläsning om kaffe

Trygga din ekonomiska framtid

PHILOSOPHY TEA: Naomi Klein

Listening to the Global South