Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetets föreläsningar, seminarier och workshops i Uppsala!

Kvinna och man samtalar på en scen

Våra föreläsningar lyfter spännande forskarrön i stort och smått, lokalt och globalt, i en mångfald ämnen. Många av föreläsningarna arrangeras i samarbete med universitet, bibliotek, föreningar eller andra organisationer.

Föreläsningar med Framtidsakademin

Föreläsningsserien Vägen till föräldraskap


Silversmide smycken, en kväll

Digital marknadsföring i sociala medier - Distans

Radioaktivitet i naturen

Short story and Poetry Workshop

Amningssvårigheter - sårbarhet, rädsla & längtan

Navelsträngen – en livlina och livräddare?

Swedish Swing Society

Biblioterapi – läsa för att leva, fördjupning Dist

Graviditet och reumatisk sjukdom

Pensionssparande - hur funkar det?