Utveckla din samiska

Behovet av kurser i de samiska språken är stort. I samarbete med Samernas Utbildningscentrum, Sametinget och Samiskt Språkcentrum jobbar Folkuniversitetet med att bygga upp ett kursutbud dels för privatpersoner som vill utveckla sin samiska, men även för tolkar och andra språkarbetare.

män och kvinnor i samiska dräkter

Har du idéer på sådant som du vill lära dig mer om eller själv vill lära ut till andra? Vi söker ledare och deltagare från hela Sápmi för att möjliggöra för det ni vill se hända. Kontakta oss på tolkutbildning@folkuniversitetet.se

Kurser i samiska 

Folkuniversitetet genomför en satsning på att bredda kursutbud i samiska. 

  • Cirkelledarutbildning för dig som vill leda kurser i samiska språk  
  • Cirklar för föräldrar vars barn lär sig samiska  
  • Språkcirklar för dem som vill hitta tillbaka till sitt språk 
  • Nybörjarsamiska  
  • Föreläsningar som rör samiskt språk och samisk kultur 

Under hösten 2022 gjorde vi en kartläggning av vilka utbildningsinsatser som efterfrågas i Sapmí. Här kan du ta del av en sammanfattning av resultaten

Tolkning och översättning på samiska språk 

Behovet av tolkar är stort, framför allt vid konferenser och möten i Sametinget, men också i vården. Folkuniversitet samarbetar med Samernas utbildningscentrum, Sametinget och Samiskt språkcentrum för att erbjuda fortbildning kring tolkning inom de samiska språken. 

Under läsåret 2024-25 ges grundutbildning inom tolkspråken, sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Läs mer om hur du ansöker här:

 

Folkuniversitetet har även beviljats medel från Folkbildningsrådet för insatser för personer som vill utbilda eller fortbilda sig inom tolkning och översättning:

  • Tolkning: kanslisamiskaför den som vill utveckla sin terminologi inom politik och samhällsfrågor. Start 6 feb 2024.

  • Studiecirklar för personer som tillsammans vill träna rollspel och terminologi för att på så sätt utveckla sin tolkförmåga. Mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se om du är intresserad!

Kontakt 

Har du frågor kring projektet? Kontakta oss gärna! 
tolkutbildning@folkuniversitetet.se