Utveckla din samiska

Behovet av kurser i de samiska språken är stort. I samarbete med bl a Samernas Utbildningscentrum, Sametinget och Samiskt Språkcentrum jobbar Folkuniversitetet Norr med att bygga upp ett kursutbud dels för privatpersoner som vill utveckla sin samiska, men även för tolkar och andra språkarbetare.

Vi tar gärna emot idéer på sådant som du vill lära dig mer om eller själv vill lära ut till andra. Vi söker ledare och deltagare från hela Sápmi för att möjliggöra för det ni vill se hända.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Kurser i samiska 

Under 2023 gör vi med hjälp av medel från Folkbildningsrådet en satsning på att bredda vårt kursutbud i samiska. Idèerna omfattar bland annat: 

 • Cirkelledarutbildning för dig som vill leda kurser i samiska språk  
 • Cirklar för föräldrar vars barn lär sig samiska  
 • Språkcirklar för dem som vill hitta tillbaka till sitt språk 
 • Nybörjarsamiska  
 • Föreläsningar som rör samiskt språk och samisk kultur 

Under hösten 2022 gjorde vi en kartläggning av vilka utbildningsinsatser som efterfrågas i Sapmí. Här kan du ta del av en sammanfattning av resultaten

 

Tolkning och översättning på samiska språk 

Behovet av tolkar är stort, exempelvis inom vård, förskola eller vid Sametingets plenummöten. Folkuniversitet samarbetar med Samernas utbildningscentrum, Sametinget och Samiskt språkcentrum för att erbjuda fortbildning kring tolkning inom de samiska språken. 

Introduktions/fortbildningshelg för blivande tolkar 

25-26 mars genomför vi en introduktionshelg i tolkning från lördag lunch till söndag lunch i Umeå. Det kommer att finnas möjlighet att delta i vissa delar digitalt. Även du som redan tolkar är varmt välkommen för nätverkande och fördjupning! 

Helgen anordnas i samverkan med Samernas utbildningscentrum, och Sametinget bekostar resa, boende och arvode till dig som vill delta. 

Helgen innefattar bland annat: 

 • En introduktion till vad en tolk i samiska kan jobba med 
 • Konferenstolkning: att tolka simultant 
 • Att tolka samtal: tolkteknik och tolketik i personliga möten 
 • Prova på att tolka   

Läs mer och anmäl dig här

På gång framåt 

I samarbete med bl a Sametinget tittar vi på fler kurser för tolkar i samiska för 2023. Det handlar bland annat om:

 • Tolkning inom vården  
 • Terminologi och tolkning på myndighetsspråk 
 • Översättning 
 • Simultantolkning - fördjupningskurs

Kontakt 

Har du frågor kring projektet? Kontakta Eva Andreasson, eva.andreasson@folkuniversitetet.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev