Kontakttolk, grundutbildning distans

Plats Distans

Ettårig distansutbildning på halvfart. Kursen ges i somaliska, tigrinja, dari, och arabiska, och fler kan tillkomma. Ansökan öppnar i januari.

Gör intresseanmälan
tolk,

Vår sammanhållna grundutbildning till kontakttolk ger dig en yrkesutbildning med goda chanser till arbete. Du får ett fritt och varierande jobb där du får vara med i allt från läkarbesök till rättegångar, och kan till stor del välja själv om du vill jobba på plats eller på distans.

Den som får godkänt på hela utbildningen har rätt att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar – något som idag krävs för anställning hos de flesta större tolkförmedlingar. Den ger också god förberedelse för dig som vill göra Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Då utbildningen ges på halvfart och i huvudsak på distans finns goda möjligheter att kombinera den med arbete under studietiden.

Kursstart ht 21 görs i språken arabiska, dari, somaliska och tigrinja, men fler kan bli aktuella för kursttart ht 22. 

Omfattning och upplägg

Utbildningen är en halvfartskurs på distans som löper över ett år, med start 24/8 2022 och avslut 12/6 2023. Den omfattar:

 • Sex obligatoriska fysiska träffar i Östersund, Jämtland, för lektioner, språkhandledning och prov. Träffarna är 3-4 dagar långa, tors-sön alt fre-sön. Ersättning för resa utgår. Vi ordnar boende, frukost och lunch.
 • Digitala träffar via Teams ca 1 gång i veckan för språkhandledning och ämnesstudier, på kvällstid. 
 • Egna studier via vår distansplattform Moodle.

Det betyder att Du som studerande i stor utsträckning väljer var, och på vilka tider Du vill studera. Det är en tuff utbildning som kräver att Du avsätter tid motsvarande 50% studier (dvs 20 timmar/vecka), men det finns alltså en stor flexibilitet för att göra det möjligt att kombinera studierna med t.ex. arbete.

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs – 30 studietimmar
 • Socialtolkning – 105 studietimmar
 • Sjukvårdstolkning – 120 studietimmar
 • Juridikens grunder – 140 studietimmar
 • Migrationstolkning – 60 studietimmar
 • Tolkningsteknik och tolketik – 60 studietimmar
 • Språkfärdighet, svenska i tolkning – 30 studietimmar

Förkunskapskrav

 • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
 • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
 • Mycket goda kunskaper i tolkspråket.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.

Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan vi göra en bedömning av din reella kompetens istället. Testa gärna dina svenskakunskaper på https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/spraktest/. Du bör klara minst nivå B2 på testet. 

Betygskopior ska bifogas ansökan så vi kan bedöma din behörighet.

Urval och förkunskapstest

Efter ansökan kallas de som bedöms behöriga till ett förkunskapsprov. Det mäter hur väl du behärskar svenska och tolkspråket i tal och skrift. Bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också muntligt, i ett rollspel där fokus ligger på språkligt flyt och förmåga att växla mellan språken. 

Urvalet till utbildningen sker utifrån resultaten på förkunskapsprovet. Antagningsbesked kommer i början av juli. 

Har du tidigare påbörjat utbildningen och vill komplettera delar av den kan du kontakta oss via mail. Bifoga digitala kopior på dina kursityg från den förra utbildningen. Skicka dem till tolkutbildning@folkuniversitetet.se.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri men du bekostar och införskaffar själv den kurslitteratur som behövs. Utbildningen är ej berättigande till studiemedel (CSN).

Kontakt

Har du frågor? Maila till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss.

För att inte missa annan info om t ex föreläsningar och korta kompetenshöjande kurser kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Gör intresseanmälan
Tid
24 aug 2022 -22 jun 2023
Tillfällen
6
Studietakt
Distans, halvfart (50%)
Studietimmar
545
Pris
0 kr