Tolkutbildningar på distans och i Östersund

Kom och läs till tolk hos oss! Vi har både grundutbildning på distans, och kompetenshöjande helg- och distanskurser. Du som är aktiv men outbildad tolk kan även validera dina kunskaper, och på så vis få ett utbildningsbevis.

Om du är duktig på språk, gillar att arbeta med människor och dessutom är intresserad av samhällsfrågor och etik kan tolkyrket vara något för dig. Idag finns stora behov av tolkar i många delar av samhället. Du får ett spännande och varierat jobb där du verkligen gör skillnad, och har goda möjligheter till arbete.

Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer på till exempel sjukhus, socialkontor, flyktinganläggning, polis eller i domstol.

 

studera till tolk, på distans