Bildbehandlare

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är en 2,5-årig heltidsutbildning som berättigar till studiemedel. Som bildbehandlare arbetar du digitalt med de moment som ingår inom postproduktion av fotografisk och rörlig bild; som bildbehandling, retusch, tryckanpassning och colorgrading. Du har ett nära samarbete med fotografer och andra uppdragsgivare. Vår utbildning är unik och den enda yrkesinriktade postproduktionsutbildningen i sitt slag i Sverige.

Verksamhetsbilder för Fotoskolan STHLM.

Ansökan till höstterminen 2022 öppnar under hösten 2021. 

Gör en intresseanmälan

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare omfattar 2,5 års eftergymnasiala heltidsstudier, 500 yrkeshögskolepoäng, och berättigar till studiemedel från CSN. Du arbetar med utrustning av branschstandard och har yrkesverksamma lärare. Våra utbildningsgrupper omfattar 20 studerande för att möjliggöra en hög grad av personlig handledning och dialog mellan lärare och studerande.

Utbildningen är inplacerad på nivå 6 i det svenska referensramen för kvalifikationer – SeQF. Se www.seqf.se

Ett yrke i en tid av ökad bildanvändning

Användningen av visuella uttryck som bilder och rörlig bild ökar för varje år. Vi omger oss med visuella uttryck i tryck, på internet, på våra telefoner och överallt i samhället syns bilder. Den digitala revolutionen inom det visuella området har inneburit en stor förändring inom postproduktion av bild och rörlig bild. Under den analoga tiden fanns en uppdelning, där olika yrkesgrupper gjorde bildoriginal, andra retuscherade och en tredje grupp gjorde repro och tryckanpassning. Denna uppdelning har nu försvunnit och allt ryms idag inom det som kallas bildbehandling.

Vi är inne i en tid där stillbild och rörlig bild allt mer blir "samma sak" – speciellt i postproduktionskedjan. En bild till en annons ska ha samma "look" som en film som ska visas på nätet. Yrket utvecklas och vi utbildar nu bildbehandlare som arbetar med både retusch och montage av fotografisk bild och colorgrading (färgsättning) av rörlig bild.

Som bildbehandlare behöver du ha en bred kompetens inom yrkesområdet. Allt ifrån kvalificerade kunskaper i bildbehandling, medverkan vid fotograferingar för att underlätta postproduktionen och så självklart postproduktion av både fotografisk- och rörlig bild till att tryckanpassa bilder för olika tryckförhållanden. Bilder ska idag inte bara tryckas; de ska användas på webben, skrivas ut i storformat, visas som rörlig bild och publiceras som appar.

En unik utbildning

Vi har yrkesutbildat bildbehandlare sedan 2008, då vi startade vår utbildnings föregångare, Yrkeslinjen Digital bildbehandling. Många av de yrkesverksamma inom den bildbehandlade branschen har fått sin utbildning hos oss.

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är landets enda yrkesutbildning med inriktning postproduktion av bild. Utbildningen har totalt 60 studerande fördelade på tre årskurser och bedrivs parallellt och i samarbete med yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Behovet av alltmer komplex kunskap ökar, vilket vi tillgodoser med ständigt uppdaterade lärandemål som fastställs av arbetslivet i ledningsgruppen.

Arbete efter utbildningen

Den övervägande delen av de studerande som examinerats från yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare arbetar som bildbehandlare i Sverige och internationellt.

Stora och små företag

Utbildningen är framtagen tillsammans med den bildbehandlande och postproducerande branschen och ger dig en bred grundläggande kompetens för att kunna arbeta både som anställd och som egenföretagare inom yrkesområdet. Arbetslivet finns hela tiden med i utbildningen; i ledningsgruppen, i undervisningen och under LIA-kurserna – Lärande i arbete.

Exempel på olika delar inom yrket bildbehandlare:

  • Bildbehandling innebär att anpassa en bild efter dess användningsområde i allt från känsla till storlek och presentation.
  • Retusch innebär att med stor noggrannhet göra om eller lägga till/dra ifrån element i en bild så att den blir i enlighet med vad uppdragsgivaren önskar.
  • Tryckanpassning innebär att göra bildfiler tryckbara, det vill säga att anpassa bland annat så att färgerna blir så lika orginalbilden som möjligt.
  • Provtryck innebär att man simulerar tryckpressens resultat med hjälp av kvalificerade bildskärmar, bläckstråleskrivare och speciell programvara.
  • Färghantering innebär specialiserade kunskaper i hur man behåller ett givet och kvalitativt resultat genom en produktionskedja från fotografering till tryck eller digital visning.
  • Bildbevarande innebär att bildbehandlaren "räddar" gammalt fotografiskt material som håller på att förstöras. Ingen fotografisk analog bild är tänkt att hålla för evigt! Möjligheterna till ett ”evigt liv” ökar med hjälp av digital teknk.
  • Digital logistik och digitala arbetsflöden innebär att bygga upp rationella flöden för hantering av material.
  • Colorgrading innebär att anpassa färgsättningen av rörlig bild. Mer och mer material inom marknadskommunikation ska både produceras både som stillbild och rörlig bild.

Arbetsmetoder

Under utbildningen varvas föreläsningar och seminarier med olika typer av arbetsuppgifter hämtade från verkligheten. Arbetslivet inom bildbehandling  deltar aktivt i utbildningen och under totalt 30 veckor kommer du att under handledning genomföra Lärande i arbete – LIA hos företag som arbetar med olika typer av postproduktion av bild och rörlig bild.

Utbildningen får en alltmer utökad internationell koppling, med internationella samarbeten och mer undervisning på engelska.

Utbildningen avslutas med ett omfattande examensarbete. Målet med examensarbetet är att du ska initiera, planera och genomföra ett projekt, där du sammanfattar din utbildning och presenterar din kompetens för kommande arbetsgivare och uppdragsgivare.