Bildbehandlare, 500 p

Där visioner blir till verklighet. Fotoskolan STHLMs yrkeshögskoleutbildning Bildbehandlare är den enda yrkesinriktade utbildningen i sitt slag i Sverige. Som bildbehandlare arbetar du med postproduktion av fotografisk och rörlig bild.

Verksamhetsbilder för Fotoskolan STHLM.

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2023. Välkommen att göra en intresseanmälan så hör vi av oss när det går att ansöka. 

Gör en intresseanmälan här!

Den digitala revolutionen inom det visuella området har inneburit en stor förändring för postproduktion av stillbild och rörlig bild. Idag ryms mycket inom det som kallas bildbehandling. Stillbild och rörlig bild blir också allt mer "samma sak" – speciellt i postproduktionskedjan. En bild till en annons ska ha samma "look" som en film som ska visas på nätet. Yrket utvecklas ständigt och vi utbildar bildbehandlare som arbetar med både retusch och montage av fotografisk bild samt colorgrading (färgsättning) av rörlig bild.

Som bildbehandlare behöver du ha en bred kompetens inom yrkesområdet. Allt ifrån kvalificerade kunskaper i bildbehandling, medverkan vid fotograferingar för att underlätta postproduktionen, postproduktion av både fotografisk- och rörlig bild och att tryckanpassa bilder för olika tryckförhållanden. Under utbildningen arbetar vi i program som ger dig en överblick och en möjlighet att arbeta gränsöverskridande mellan 3D, stillbild och rörlig bild.

För att ligga så nära yrkeslivet som möjligt har Fotoskolan STHLM en verklighetsbaserad utbildningsform. Vi arbetar utifrån uppdragsliknande uppgifter med samma typ av utrustning som yrkesverksamma inom still- och rörlig bild använder sig av. Alla våra lärare är yrkesverksamma inom sina specialområden.

En unik utbildning

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är landets enda yrkesutbildning med inriktning postproduktion av bild. Vi har yrkesutbildat bildbehandlare i över ett decennium och många inom bildbehandlingsbranschen har fått sin utbildning hos oss. Det kunskapsbehov som branschen behöver kan vi tillgodose och vår ledningsgrupp är starkt förankrad i branschen.

Utbildningen är inplacerad på nivå 6 i den svenska referensramen för kvalifikationer – SeQF. Se www.seqf.se Vilket motsvarar en kandidatexamen.

Vad är bildbehandling?

 • Bildanpassning. Göra bilden tryckbar eller anpassas för web.
 • Retusch. Förbättra bildens kvalité genom att ta bort störande damm, repor eller oplanerade moment i bilden. Upprätning av vinklar och förbättring av strukturer i material.
 • Print. Göra utskrifter som är beständiga och kvalitetssäkrade, printade på olika material.
 • rghantering. Specialiserade kunskaper i hur man behåller ett givet och kvalitativt resultat genom en produktionskedja från fotografering till tryck eller digital visning.
 • Bildbevarande. Bevara äldre fotografiskt material som håller på att förstöras. Ingen fotografisk analog bild är tänkt att hålla för evigt men möjligheterna till ett ”evigt liv” ökar med hjälp av digital teknk.
 • Digital logistik. Att bygga upp rationella flöden för hantering av material i olika program som till exempel Photoshop, Davinci, After Effects, Bridge och Blender.
 • Colorgrading. Anpassa färgsättningen av rörlig bild.
 • Montage. Lägga ihop olika bilder eller 3D-objekt till en sammansatt bild.

Vill du veta mer om vad bildbehandling innebär? Kolla in den digitala exmensutställningen Where the magic happens, av vår avgångsklass 2020.

www.wherethemagichappens.se

Arbetsmarknad

Yrkesområdet vi utbildar inom utvecklas i rasande fart, både inom teknik och efterfrågan. Därför verkar Fotoskolan STHLM under konstant förändring. Varje års planering och val av gästlärare anpassas utifrån hur man i branschen ser på framtiden.

Praktik (LIA − Lärande i arbete)

Fotoskolan STHLM värderar LIA väldigt högt. Det är ett optimalt sätt att lära sig av de allra bästa och ha en handledare som tar dig rakt in i arbetslivet med möjlighet för dig att knyta kontakter. LIA:n på Fotoskolan STHLM pågår under totalt 7 månader.  

Internationella samarbeten

Varje år planeras en utlandsresa in, oftast till Barcelona, där kommersiella fotografer och bildbehandlare samlas och producerar bild för utländska kunder. Detta räknas som internationell LIA. Som studerande på Fotoskolan STHLM har du även möjlighet att ha din individuella LIA utanför Sverige.

Efter 2,5 år kan du bli:

Den övervägande delen av de som examinerats från yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare arbetar sedan som bildbehandlare i Sverige och internationellt. Yrkesrollerna varierar och här hittar du några exempel på vad du kan jobba med.

 • Frilansande retuschör
 • Inhouseretuschör
 • Colorist
 • Projektledare inom postproduktion
 • Bildansvarig
 • Anställd inom bildbevarande
 • Kvalitetsansvarig på tryckeri

Utbildningen är på heltid, 5 dagar i veckan 8 timmar per dag, är avgiftsfri och berättigar till studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Flaskskepp. Montage av Marcus Sandgren, YHB.