Vidareutbildning på Yrkeshögskolan Novia i Finland

Fotoskolan STHLM samarbetar sedan lång tid med Yrkeshögskolan Novia – University of Applied Sciences i Jakobstad, Finland. Som studerande på Fotoskolan har du möjlighet att vidareutbilda dig på Novias BA-utbildning.

Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad.

Utöver gemensamma kunskapsprojekt och lärarutbyten samarbetar vi även kring möjligheter, att tillgodoräkna en examen från våra yrkeshögskoleutbildningar vid ansökan till Novias yrkeshögskoleutbildning Bildkonst Fotografering, vilken leder till en Bachelorexamen (BFA).

Som studerande på Fotoskolan STHLMs utbildningar, Kommersiell Fotograf eller Bildbehandlare, kan du efter examen tillgodoräkna dig dina kompetenser för att studera vidare på Novias BA-utbildning Bildkonstnär inriktning Fotografering. Detta gör att du kan ta en Bachelorexamen på ca 1,5 år efter att du tillgodoräknats din svenska yrkeshögskoleexamen.

I Finland är yrkeshögskolan på en nivå motsvarande en högskoleutbildning och består av utbildningar som leder till Bachelor-examen BA (4 år) och Masters-examen MA (1,5 - 2 år). Efter en finsk yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree BA) kan du sedan söka vidare till fortsatt utbildning på mastersnivå runt om i världen.

Om utbildningen på Novia Yrkeshögskola

Utbildningen till bildkonstnär inom fotografering ger dig en bred kunskap inom fotografi och fokus ligger på fotokonst, det egna uttrycket och att förmedla ett budskap. Målet är att den studerande ska utveckla sitt personliga bildspråk, få goda tekniska kunskaper och förståelse för hur branschen ser ut för att sedan kunna arbeta som konstnär och fotograf.

Utbildningen är intensiv och innehåller många olika arbetssätt, bland annat djupgående eget arbete, gruppuppgifter, kundprojekt, praktikperioder och en stor del individuell handledning. Samarbete med olika institutioner och företag genomsyrar nästan all verksamhet inom utbildningen. Studerande ska redan under studietiden ges möjlighet att etablera sig i konst- och fotografbranschen och skapa förutsättningar för framtida jobb. Varje år producerar utbildningen flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner runt om i Norden.

Utbildningen vid Novia är kostnadsfri och stora delar av utbildningen kan bedrivas på distans, från till exempel Sverige. Undervisningsspråket är svenska och engelska.

Yrkeshögskolan Novia är belägen i Campus Allegro i Jakobstad, en mindre stad i Österbotten, cirka 10 mil norr om Vaasa.

Kontaktperson på Novia är Emma Westerlund, emma.westerlund@novia.fi

Mer information:

Till Novias hemsida

Läs mer om utbildningen Bildkonstnär

 

Logga Novia Yrkeshögskola.