Alla är inte fotografer eller bildbehandlare

Utvecklingen inom det fotografiska området går med en rasande fart, det har hänt mer det senaste decenniet än under teknikens första 160 år. I dag är den rörliga bilden lika viktig som stillbilden, och bildbehandling omfattar även 3D. Fotoskolan STHLM utbildar mot yrkesroller i förändring, spännande hantverksyrken som kräver studier, närvaro och dedikation. I en tid där ”alla är fotografer” är det extra viktigt att utbilda bildkommunikatörer som kan ta ansvar för sin del av den professionella bilden i samhället.

Fotoutbildningar i Sverige har lagts ned i snabb takt samtidigt som efterfrågan på professionell bild och möjligheten till anställning och uppdrag ökar, inte minst inom e-handel. Vi som en av de få kvarvarande yrkesutbildarna ser att vi har ett ansvar att, utöver de rena yrkeskunskaperna, också ge de studerande förutsättningar för att kunna marknadsföra sig själva, driva sina egna företag och hitta uppdragen. De som går våra utbildningar får verktyg för den kommersiella bilden, inom både fotografisk och rörlig bild. Vi följer kontinuerligt upp våra tidigare studerande och ser att de allra flesta faktiskt har jobb inom sitt utbildningsområde.

Branschen är ständigt närvarande hos oss, alla våra lärare och föreläsare är också yrkesverksamma fotografer och bildbehandlare och de undervisar inom sina spetskompetenser. All vår utrustning håller branschstandard och vår utbildning var den första som blev helt digital för snart 20 år sedan. Detta är miljömässigt klokt och pedagogiskt fantastiskt eftersom undervisningen sker i ljusa rum och med liten miljöpåverkan, även om det fortfarande används en del analog film på utbildningen.

Tack vare flera praktikperioder och uppgifter i form av skarpa uppdrag för riktiga kunder har våra studerande nära kontakt med yrkeslivet redan under utbildningen. Båda våra yrkeshögskoleutbildningar – Kommersiell Fotograf och Bilddesigner – har möjlighet att som en del av kursen Lärande i arbete – LIA1 åka till Barcelona under två veckor och göra praktikuppdrag hos spanska företag. Även den längre LIA-kursen kan göras inom EU eftersom den interkulturella kommunikationen är viktig och bildkommunikatörers arbetsmarknad är global, detta sker med vårt mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Det går naturligtvis lika bra att göra sin praktik i Sverige och vi ser att den svenska arbetsmarknaden for fotografer och bildbehandlare blir allt bättre.

Fotoskolan har funnits sedan 1962 och för oss är det viktigt att ta ansvar för fotografi, vad gäller kvalitet, kompetens och etik. Vem som helst kan idag ta en bra bild med sin smartphone, men alla kan inte ta en bra bild utifrån en beställning. Det är få som kan göra professionell bild och detta kräver utbildning, inte minst inom storytelling och bildkommunikation. Visst är den tekniska kompetensen viktig för att kunna prestera på ett kostnadseffektivt sätt, men den professionella visuella kommunikatören vet också vikten av ödmjukhet – både inför dem man fotar och inför dem som har beställt jobbet.

Mikael Cronwall, utbildningsansvarig för Fotoskolan STHLM