Erasmus+ ger stora internationella möjligheter

Dagens arbetsliv inom kommersiell bild blir allt mer internationellt. Genom Erasmus+ yrkesutbildning får studerande och lärare på Fotoskolan STHLM möjlighet till en stärkt internationell profil.

bild från utbildningarna på Fotoskolan STHLM på rosa skor och blommor på en rosa bakgrund

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Samtliga aktiviteter inom vårt Erasmus+ projekt genomförs på engelska.

Erasmus+ yrkesutbildning ger dig som studerande på Fotoskolan STHLM följande fördelar i vårt internationella arbete:

 • Internationell LIA
  Det finns möjlighet för studerande att söka stipendium till alla LIA-kurser, 1-6 månader, för LIA inom EU samt partnerländer.

 • Erasmus+ Pro efter utbildningen
  Det finns möjlighet för studerande att söka stipendium till Erasmus+ Pro efter avslutad utbildning. Under Erasmus+ Pro så praktiserar du under 6-12 månader hos en fotograf eller bildbehandlare i EU eller partnerländer.

 • Internationella lärare
  Vi bjuder in lärare från andra länder, finansierade av Erasmus+ yrkesutbildning, för att bland annat öka kunskaperna kring interkulturell kompetens hos våra studerande.

 • Personalfortbildning
  Vår personal får ekonomiska förutsättningar för fortbildning och besök utanför Sverige.

I Erasmus+ ingår samtliga EU-länder samt bland andra Norge och Island. Erasmus+ har en prioritet på dessa länder. Det finns också vissa möjligheter att söka stipendium för LIA och/eller Erasmus+ Pro i partnerländer, ca 150 länder, som Storbritannien, USA och Japan, vilka inte ingår i EU. Möjligheten att få stipendium till partnerländer är mindre än till EU-länder.

Fotoskolan STHLM är en del av det ackrediteringsprojekt som Folkuniversitetet har fått godkänt hos EU och Erasmus+.

logo EU/Erasmus+

Foto: Johanna Nordqvist och Marc Scharnberg. Bildbehandling: Anna Jansson och Joakim Rosberg. Från LIA på Urban Shoes i Barcelona 2019.