Kommersiell fotograf

Där visioner blir till verklighet. På Fotoskolan STHLMs yrkeshögskoleutbildning Kommersiell Fotograf är bilden i fokus och vi har ett nära samarbete med den fotografiska branschen.

studerande på Fotoskolan STHLM

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Kommersiell Fotograf är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2023. Välkommen att göra en intresseanmälan så hör vi av oss när det går att ansöka. 

Gör en intresseanmälan här!

Som kommersiell fotograf arbetar du med både stillbild och rörlig bild. Utöver teknisk och praktisk erfarenhet behöver du även kunskap om fotografins historia, reklam, kommunikation, storytelling och projektledning. Vårt mål är att göra dig redo för arbetslivet och vi lägger stor vikt vid företagande, juridiska rättigheter och etik. Kvalitén är alltid i fokus och vi tar därför in yrkesverksamma gästföreläsare som är experter inom sitt område.

För att ligga så nära yrkeslivet som möjligt har Fotoskolan STHLM en verklighetsbaserad utbildningsform. Vi arbetar utifrån uppdragsliknande uppgifter med samma typ av utrustning som yrkesverksamma fotografer inom still- och rörlig bild använder sig av. Vår fotostudio är fullt utrustad och tillgänglig för dig som studerande även utanför skoltid. Arbetsstationerna har kalibrerade skärmar, ritplattor och kraftfulla datorer. Tack vare våra samarbetspartners har vi också tillgång till Phase One-kameror, Eizo-skärmar och Profoto ljussättning.

Kundkontakt

En bit in i utbildningen kopplas kunder in i produktionen och bild produceras för olika syften under verklighetsliknande former. Hela tiden under handledning av branschkunniga lärare. Detta för att du ska få erfarenhet av processerna för professionell bildproduktion inför ditt framtida yrkesliv. Men även för att du ska kunna knyta kontakter med personer som verkar inom andra områden i branschen.

Samarbete är allt. Det vill vi också lära ut. Därför samverkar våra två yh-utbildningar Kommersiell Fotograf och Bildbehandlare kontinuerligt med varandra.

Arbetsmarknad

Yrkesområdet vi utbildar inom utvecklas i rasande fart, både inom teknik och efterfrågan. Därför verkar Fotoskolan STHLM under konstant förändring. Varje års planering och val av gästlärare anpassas utifrån hur man i branschen ser på framtiden.

Praktik (LIA − Lärande i arbete)

Fotoskolan STHLM värderar LIA väldigt högt. Det är ett optimalt sätt att lära sig av de allra bästa och ha en handledare som tar dig rakt in i arbetslivet med möjlighet för dig att knyta kontakter. LIA:n på Fotoskolan STHLM pågår under totalt 7 månader.  

Internationella samarbeten

Varje år planeras en utlandsresa in, oftast till Barcelona, där kommersiella fotografer och bildbehandlare samlas och producerar bild för utländska kunder. Detta räknas som internationell LIA. Som studerande på Fotoskolan STHLM har du även möjlighet att ha din individuella LIA utanför Sverige.

Efter 2,5 år kan du bli:

  • Yrkesfotograf inom stillbild eller rörlig bild
  • Kvalificerad fotoassistent
  • Bildansvarig
  • Kvalitetsansvarig för visuella uttryck
  • Bildproducent
  • Projektledare inom stillbild och rörlig bild
  • Inhousefotograf

Utbildningen är på heltid, 5 dagar i veckan 8 timmar per dag. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN).