Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av sju ledamöter och bereder samtliga val som avgörs av fullmäktige, förutom valen av mötesfunktionärer.

Deras förslag ska i största möjliga mån spegla studentpopulationens sammansättning. Aspekter såsom geografi, könsidentitet, kårstorlek samt kompetens inom olika ämnesorienteringar och utbildningsnivåer beaktas.

Valberedningens ledamöter får inte kandidera till förtroendeuppdrag som valberedningen bereder.

 

Presidium