SFSFUM

SFSFUM är organisationens högsta beslutande organ.

SFSFUM

Fullmäktige beslutar årligen om:

 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Medlemskap för SFS i andra organisationer
 • Fastställande av bokslut och ansvarsfrihet 

Fullmäktige beslutar även om organisationens: 

 • Principer
 • Värderingar
 • Ställningstaganden
 • Visioner

Fullmäktige väljer:

 • Valberedning
 • Verksamhetsrevisorer
 • Revisionsbyrå
 • Doktorandkommitté
 • Styrelse
 • Presidium

Styrelsen