Kansli

Kansliet har en verkställande funktion och möjliggör SFS påverkans- och demokratiarbete.

Kansli

På kansliet är de sakkunniga och ska därför kunna ha en rådgivande roll samt behålla organisatoriska minnen.

De ska verkställa fullmäktiges och styrelsens beslut.

Kansliet består av en organisationssekretarere, två politiska sekreterare och en kommunikatör. 

 

Komit