Så här gör du

De här webbsidorna är ett redskap som du som SFS styrelseledamot kan använda dig av under hela din mandatperiod. Här sammanställs de olika dokument, regler och rutiner du behöver.

Börja med ”Styrelseutbildning”.

Under ”Organisationakunskap” hittar du organisationens karta och beskrivningar över alla olika delar.

Under ”Styrelsearbete” lär du dig om ditt uppdrag som styrelseledamot, om rutiner och regler kring styrelsemöten och styrelsearbetet utöver styrelsemötena.

Under ”Ekonomi” får du grundläggande kunskap inom ekonomi.

Så här gör du