Presidium

SFS ordförande och vice ordförande är valda att leda organisationen.

Presidium

De är också organisationens främsta företrädare externt samt internt gentemot medlemskårerna. De är underställda styrelsen och ansvarar för det löpande strategiska och verkställande arbetet mellan styrelsemötena. De beslutar om arbetsfördelningen mellan sig. Presidiet får ett arvode för att kunna fullfölja sina uppgifter.

Presidiet:

  • Leder styrelsen och förbereder styrelsemöten
  • Är yttersta företrädare samt ansvariga för organisationen
  • Företräder SFS inför politiker, företrädare för den offentliga förvaltningen, andra organisationer i det civila samhället, massmedia med mera
  • Företräder SFS i andra organisationer såsom ESU
  • Leder SFS politiska arbete och fattar beslut om SFS politik mellan styrelsemöten
  • Fattar beslut av akut karaktär som inte kan vänta till ett kommande styrelsemöte
  • Arbetsleder kansliet
  • Utser studentrepresentanter

 

Doktorandkommittén