Studentrepresentanter

Studentrepresentanter

Syftet med representanterna är att genom representation:

  • Verka i linje med SFS politik och värderingar i organ där presidiet inte själva kan delta
  • Tillföra SFS sakkompetens
  • Förse SFS med information om vad som händer i olika forum

Studentrepresentanter utses av och har delegation från SFS presidium.

Presidiet beslutar vilka uppdrag som ska utlysas och kansliet ansvarar för det administrativa arbetet kring utlysningar. Kandidaten måste bli nominerad av medlem i medlemskår, medlemskår i SFS eller en styrelseledamot i SFS. Den som är nominerad måste vara tillfrågad och själv skriva sin presentation. En kandidat måste inte själv vara studerande eller medlem i en SFS-medlemskår.

Studentrepresentanter:

  • Representerar SFS i det forum de blir utsedda att representera i
  • Tar ställning i de frågor som avgränsas av forumets uppgift utifrån principprogrammet och SFS ställningstaganden
  • Förankrar sina ställningstaganden med presidiet
  • Rapporterar löpande till presidiet

Presidiet ansvarar för löpande kommunikation med studentrepresentanterna gällande SFS politiska ställningstaganden. Kansliet ansvarar för de administrative delarna av arbetet, så som register över representanterna, hantering av rapporter och för att tillhandahålla information till representanterna som inte är kopplad till SFS politiska arbete.

 

Kanslichef