Komit

SFS bedriver en betydande internationell verksamhet där en i SFS presidium är huvudansvarig och även leder den internationella kommittén Komit.

Komit

Komit tillsätts av avgående styrelse. Komit får sitt uppdrag av presidiet om inte styrelsen beslutar annorlunda. Komit består av ansvarig presidial och ytterligare två till tre ledamöter. Mandatperioden för ledamöterna är på två år och överlappande, vilket innebär att minst en ledamot ska väljas varje år.

Arbetsordningen för Komit bör genomgå en översyn vart år. Styrelsen beslutar om arbetsordningen efter förslag från Komit. Vanligtvis behndlar styrelsen arbetsordningar under septemberstyrelsemötet. 

Komit:

  • Är ett rådgivande organ till SFS presidium och SFS styrelse
  • Är en arbetsgrupp som driver de frågor som styrelsen betraktar som centrala inom den internationella utbildningspolitiken i enlighet med SFS principprogram
  • Representerar SFS internationellt vid formella evenemang såsom European Students’ Union (ESU) och Nordiskt Ordförandemöte (NOM)
  • Representerar SFS i internationella utbildningspolitiska forum
  • Driver aktivt SFS frågor och ställningstaganden i internationella forum
  • Återkopplar till styrelsen kontinuerligt under året genom rapporter
  • Leds av en presidial

Arbetsordning

För mer information om Komits internationella engagemang och interna arbete, läs arbetsordningen för internationella kommittén

 

SFS kvalitetskommitté (SQC)