Styrelseutbildning

Den grundläggande delen av styrelseutbildningen handlar om organisationskunskap.

SFS organisation