Doktorandkommittén

Doktorandkommittén är SFS särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Doktorandkommittén

Dokrorandkommittén utses av styrelsen och är SFS expertgrupp på doktorandfrågor. 

Den ska bestå av minst 10 ledamöter (inräknat ordförande), och en representant från styrelsen har närvaro- och yttranderätt på deras sammanträde.

Doktorandkommittén:

  • Är rådgivande till SFS presidium och SFS styrelse
  • Är en arbetsgrupp som driver de frågor som betraktas som centrala inom sitt sakfrågeområde i enlighet med SFS principprogram, verksamhetsplanen och efter samråd med styrelsen
  • Återkopplar till styrelsen kontinuerligt under året

 

Studentrepresentanter