Studiecirklar

I Tranemo Hem och Samhälle har vi varje vår och höst 15 - 20 studiecirklar och friskvårdsaktiviteter. Vi försöker ha ett varierat innehåll för att alla våra medlemmar skall kunna hitta något som passar dem.

Tranemo Hem och Samhälle, studiecirklar, skogspromenad

En studiecirkel i Tranemo Hem och Samhälle omfattar vanligtvis 15 studietimmar fördelat på 5 tillfällen med varierande mellanrum.

Avgiften för att få delta i en studiecirkel är fastställd till 100 kr om inte cirkelledaren skall arvoderas.

Cirklar hösten 2019

Bokcirkel – Svenska kvinnliga författare – Länghem

Bokcirkel – Svenska kvinnliga författare – Tranemo

Engelsk konversation

Filmcirkel - vi tittar på film och diskuterar

Gammaldags syjunta

Göteborg- natur och kultur

Integrationsprojekt - vi träffar, diskuterar och gör något praktiskt med invandrarkvinnor

Julkurs

Kokboksfenomenet i Sverige. Råvaror och recept från förr och nu

Konstcirkel – vi besöker olika utställningar och konsthallar

Nygammal syjunta

Svampkurs

Tenntrådsbroderi

Vandring – vi planerar utrustning och vandringsleder i närområdet

Vävning

Friskvårdsaktiviteter

Promenad tisdag kl. 8.30 bakom ICA

Vattengympa måndag kl. 17.00 Tranemo Simhall

Seniorpower - cirkelträning torsdag kl.9.30. Spinning kl. 9.00

Frågor om cirklar och friskvårdsaktiviteter

  • Magdalena Öhman 0325-72065 eller 073-528 66 47
  • Elisabeth Sohlin 073-062 28 55 

 

Regler för studiecirkeln

 

Introduktionsutbildning för cirkelledare