Styrelse, kommittéer

Styrelsen 2019

Skog utanför Hamburg, Tyskland.

Ordförande
Christina Peterson
nissabygget@gmail.com
070 667 03 86

Sekreterare
Monica Larsson 
mola@telia.com 
070 634 92 47

Studieledare
Magdalena Öhman
magdalena.tyggestorp@gmail.com
073 528 66 47

Vice studieledare
Elisabeth Sohlin
esohlin@hotmail.com
073 062 28 55

Kassör
Berith Skoglund
berithsfotvard@hotmail.com
073 051 50 77

Konsumentombud
Ann-Christine Carlsson
accatra@telia.com
070 525 72 74

Vice konsumentombud 
Siv Hansson
sivhansson54@gmail.com
070 525 72 74

Inger Jönsson
henryinger@gmail.com
070 259 73 96

Lilja Tolebjer
k.tolebjer@spray.se
073 261 61 61

Värdinnekommitté

1 år:  Anna Persson, Barbro Håkansson 
2 år:  Kerstin Österlund, Inger Berntsson   
3 år:  Gerd Öhrn, Eva-Stina Jonsson

Varje år väljs 2 nya värdinnor till kommittén, som består av 6 personer. Man väljs för 3 år. Värdinnorna ordnar ”Vårresan” samt ”Julfesten”. För några år sedan beslöt vi att sluta med julklapp à 50 kr, och i stället lämna en gåva till Majblommekommittén i Tranemo.