Sveriges förenade studentkårer

SFS, Sveriges förenade studentkårer, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 350 000 studenter och doktorander.

SFS - Sveriges förenade studentkårer

Samarbetet mellan SFS och Folkuniversitetet innebär ett nationellt stöd för SFS utveckling samt ett lokalt stöd till medlemskårerna. Folkuniversitetet erbjuder bland annat kompetensutveckling till SFS styrelse inom områden som rör deras uppdrag med syfte att utveckla organisationen i sin helhet. 

Läs mer om SFS på deras hemsida.