För företag

Vill du bli LIA-företag och hitta nya kompetenta medarbetare? Eller har din bransch behov av en specialanpassad utbildning? Vi är alltid intresserade av att fortsätta utveckla samarbetet med arbetslivet. Och vi utvecklar ständigt nya utbildningskoncept.

Inköpta till YH-webben vt2018

Lärande i arbete

En stor del av yrkeshögskoleutbildning är förlagd till en arbetsplats. De företag som erbjuder LIA-platser får tillgång till kompetenta och nyfikna nya medarbetare. Och våra studerande får en värdefull inblick i sitt nya yrkesområde och möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Inte sällan är företagen så nöjda att de erbjuder fortsatt anställning.

Är du intresserad av att bli LIA-företag? 

Kontakta oss


Nya utbildningar

Folkuniversitetet är en stor anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta är statsbidragsfinansierade men vi bedriver även ett antal utbildningar på direkt uppdrag av företag. Har ditt företag, eller din bransch, ett specifikt behov som inte tillgodoses idag?

Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla din idé.

Kontakta oss