Sök Meny
Intresseanmälan Region Öst

Jobba hos oss i Region Öst

Vi arbetar med allt från studiecirklar till gymnasieskolor och Yh-utbildningar. Folkuniversitetet söker medarbetare som står för tankefrihet och engagemang.

Relaterad information

Folkuniversitetet Region Öst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 55 kommuner i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län.
Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet".

Vill Du engagera människor som har intresse för kunskap och förmedling av kunskap samt har Du ett stort intresse för kulturaktiviteter och kulturupplevelser? Våra kurser utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt och vi verkar för ett internationellt synsätt och pedagogisk förnyelse.

Våra cirkelledare och lärare som vi engagerar i verksamheten ska ha en dokumentaread kompetens inom eller i nära anslutning till ämnesområdet. Vänligen skapa din profil och CV elektroniskt till oss. Därigenom kan våra rekryterare hitta dig när lediga tjänster uppstår inom Stiftelsen.


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet har ungefär 3900 anställda och många ideellt engagerade cirkelledare. Vi arbetar med allt från studiecirklar till gymnasieskolor och yh-utbildningar. Folkuniversitetet söker medarbetare som står för tankefrihet och engagemang.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vår personal berättar

Ivona, cirkelledare:

Enisa, pedagogisk utvecklare, lärare:

Gustav, gymnasielärare:

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.

Folkuniversitetet Region Öst