Våra kärnvärden

Kunskap förändrar! Genom att arbeta på Folkuniversitetet är du en person som direkt eller indirekt ger människor nya kunskaper. Hjälper dem att öppna dörrar. Ger dem möjlighet till ett rikare liv.

Våra kärnvärden

Oberoende

Det finns inga politiska, religiösa eller kommersiella intressen som styr Folkuniversitetet. Vi är en icke vinstdrivande organisation. Om vi gör ett ekonomiskt överskott så går det tillbaka till verksamheten. Det innebär att vi har en frihet att utforma vår verksamhet utan hänsyn till särintressen.

Förnyelse

Vi har ett ansvar inför våra kursdeltagare och oss själva att följa med i samhällsutvecklingen. Vi ska erbjuda kurser, utbildningar och föreläsningar som bidrar till utveckling och lärande i takt med att världen förändras. Viljan att förnya oss handlar om att pröva nya vägar, utveckla utbildningsformer och att använda modern pedagogik. I grund och botten handlar det om att vi är nyfikna.

Universitetsansknytning

Folkuniversitetet växte fram ur universitetsvärlden, vilket präglar vårt arbete och pedagogiska tänkande. Universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala är tillsammans med studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen, huvudmän för våra stiftelser. Vi har ett nära samarbete och genom seminarier och föreläsningar bidrar vi till att sprida nya forskningsrön utanför den akademiska världen.

Internationellt perspektiv

Vi anser att mångfald, internationella kunskaper och erfarenheter berikar, utvecklar och korsbefruktar vår dagliga utbildningsverksamhet. Inom en rad områden samverkar vi med systerorganisationer i Europa, vi engagerar oss i internationella nätverk och utbildningsprojekt samt bedriver egen skolverksamhet i flera europeiska länder. Vår önskan är att Folkuniversitetet ska fungera som en naturlig länk till utbildningsvärlden utanför Sverige.


Se alla lediga jobb