Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en större medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Den senaste undersökningen genomfördes i februari 2022.

Illustration på resultaten från några av Folkuniversitetets medarbetarundersökningar som fått bra betyg

Medarbetarundersökningen genomförs för hela Folkuniversitetet i Sverige. Siffror inom parentes är från 2020.

Medarbetarindex, MI
75 % (71 %)

Medarbetarindex speglar den totala arbetstillfredsställelsen. MI beräknas på andelen positiva svar på samtliga frågor, viktade mot nyckelfrågorna:
Mitt arbete engagerar mig (1)
Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

Folkuniversitetets värde har förbättrats vid varje mätning sedan 2016 och ligger över snittet på 68 % jämfört med andra organisationer.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang för verksamheten och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 84% (84%) svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 92% (89%), och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex, LI
80% (77%)

Ledarindex mäter andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 73 % för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.


Se alla lediga jobb