Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Den senaste undersökningen är från 2018.

Medarbetarundersökning, graf

Vi genomförde undersökningen för första gången 2016. Den senaste undersökningen gjordes början på 2018, med samma frågor som 2016 och gemensamt för hela Folkuniversitetet i Sverige. Siffror inom parentes är från 2016.

Medarbetarindex, MI
68 % (66 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor och speglar den totala arbetstillfredsställelsen. Vi ligger över snittet på 64 % jämfört med andra organisationer och värdet har höjts jämfört med 2016.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 81 % (82 %) svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 87 % (86%), och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex, LI
74 % (71 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 67% för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.


Se alla lediga jobb