Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en större medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Den senaste undersökningen genomfördes i februari 2024.

Illustration på resultaten från några av Folkuniversitetets medarbetarundersökningar som fått bra betyg

Medarbetarundersökningen genomförs för hela Folkuniversitetet i Sverige. Siffror inom parentes är från 2022.

Medarbetarindex, MI
80 % (75 %, 2022)

Medarbetarindex speglar den totala arbetstillfredsställelsen. MI beräknas på andelen positiva svar på samtliga frågor, viktade mot nyckelfrågorna:
Mitt arbete engagerar mig (1)
Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2)

Folkuniversitetets värde har förbättrats vid varje mätning sedan 2016 och ligger över medianvärdet på 73 för de organisationer och företag i Sverige som ingår i databasen.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang för verksamheten och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 88% svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”,  anser 91% att vi lever upp till och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex, LI
84% (80%, 2022)

Ledarindex mäter andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Medarbetare ger sin närmsta chef högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.


Se alla lediga jobb