Folkuniversitetet som arbetsgivare

Folkuniversitetet är ett starkt varumärke och vi vill vara utbildningsvärldens bästa arbetsplats.

Medarbetare hos Folkuniversitetet på en balkong

Utveckling

Folkuniversitetets vision är att skapa goda arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas och ser sin del i helheten. Du som vill jobba hos oss behöver ha rätt kompetens, mycket engagemang, viljan att samarbeta med kollegor och kunder samt en stor portion innovationsförmåga. Som nyanställd välkomnas du av dina kollegor som ett nytt viktigt tillskott för att med din kompetens gynna vår utveckling.

Alla medarbetare engageras i arbetet genom aktiviteter med strävan att uppnå respektive verksamhets egna mål.

Ledarskap

Chefer inom Folkuniversitetet arbetar på ett strukturerat sätt för en hälsosam arbetsplats präglad av tydlighet, dialog och delaktighet. Det är naturligt för chefer på alla nivåer i organisationen att dels ta vara på de goda idéer som uppstår i mötet mellan lärare och deltagare, dels att bejaka initiativ till utveckling från enskilda medarbetare i organisationen. Ett öppet diskussionsklimat bidrar till kvalitet, kreativitet, kompetensutveckling och även kostnadseffektivitet.

Din chef är också din coach som kontinuerligt utvärderar ditt arbete. En gång per år har du ett längre medarbetarsamtal med din chef där ni gemensamt inventerar eventuella utvecklingsbehov. Baserat på detta lägger ni tillsammans upp en utvecklingsplan för dig.

Mångfald

Folkuniversitetet står för människors lika värde, öppenhet och tolerans. Folkuniversitetet arbetar aktivt för att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla medarbetare.

Folkuniversitetet ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Vid varje rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran och uppsägning ska jämställdhet och jämlikhet vägas in.


Se alla lediga jobb