Det kriminella Göteborg – fakta, fördomar, framtid

Plats Göteborg

Vill du veta mer om brottslighetens omfattning, struktur och påverkan på dagens samhälle? Här får du en inblick i kriminalitetens särprägel och utvecklingen över tid, i Sverige och i Göteborg.

Boka kursen nu
Under föreläsningen får du ta del av grundläggande kriminologisk teoribildning varvat med konkreta exempel som illustrerar hur brottsligheten tar sitt uttryck i dagens samhälle. Du får veta mer om hur olika källmaterial kompletterar varandra och hur de används för att ge en så tydlig bild som möjligt av hur brottsligheten ser ut idag.

Målgrupp
Alla som har intresse för samhällets utveckling vad gäller brottsförebyggande arbete, kriminalitet och andra samhällsutmaningar. Inga förkunskaper krävs.

.

Mål
Efter föreläsningen ska deltagaren ha fått ta del av grundläggande kunskaper om brottslighetens omfattning och struktur i dagens Sverige och Göteborg. Deltagaren får också lära om det förebyggande arbete som kommuner gör för att förhindra brott.

Innehåll

  • Grundläggande kriminologisk teori
  • Brottslighet i Sverige och Göteborg
  • Statistik – hur ser det ut egentligen? Gängkriminalitet, anmälda brott, extremism mm
  • Hur kan man arbeta med personer i riskzonen och med återfallsförbrytare?
  • Förebyggande arbete – vad gör kommunen och Polismyndigheten för att möta utmaningarna?
  • Framtidsspaning

Abetssätt
Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner.

Kursmaterial
Lärarens eget

Utvecklingsmöjligheter
Vill du lära mer? Gå också kursen Kriminologi.

Rickard Silva

"Jag har alltid varit intresserad av varför brott begås och vad samhället kan göra för att förhindra det. Frågan engagerar många i vårt samhälle idag och jag tycker att det är både roligt och viktigt att informera, diskutera och skapa engagemang."

Min erfarenhet är att det finns ett oerhört stort intresse bland människor att diskutera brottslighet och aktuella brottsfall. Brottslighet påverkar människors liv, både för den som begår brottet och för den som blir utsatt men också för många andra, även de som inte har koppling till gärningsmannen eller offret. Brottslighet är en stor utmaning för myndigheter, kommuner, näringsliv och föreningsliv, liksom för varje enskild medborgare. Med kunskap och fakta kan vi alla hjälpas åt att komma en bit på vägen för nå positiva förändringar.

Efter att ha tagit min Masterexamen i kriminologi vid Göteborgs Universitet arbetade jag under ca 4 år med strategiskt brottsförebyggande arbete inom Göteborgs Stad. Det var en mycket lärorik och motiverande tid med tanke på alla de utmaningar och kontraster som idag finns i en svensk storstad. En särskild hjärtefråga för mig har alltid varit förebyggande arbete riktat till ungdomar i syfte att de inte ska hamna på den kriminell banan.

Rickard Silva - Folkuniversitetet i Göteborg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
02 apr 2020 - 02 apr 2020
Ti 18:00 - 20:15
Tillfällen
1
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
3
Kurs-ID
1043846
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr