Formlära - formgivning

Plats Stockholm

Vi lär oss grunderna för all formgivning. Kursen ger dig kunskap i olika formprinciper som t.ex. organisk form, proportioner och dimensioner som ligger till grund för all formgivning. Varför är vissa miljöer och produkter mer estetiskt tilltalande än andra och varför blir vissa designklassiker.

Boka nu

Målgrupp

Form och designintresserade personer som vill skapa någonting själva eller har användning av formlära i sitt arbete för att planera olika projekt.

Syfte

Kursen ger kunskap i att öva upp sitt seende av de formprinciper som är grunden till all formgivning. Deltagarna lär sig granska och beskriva varför vissa miljöer, produkter, inredning, skulpturer med mera är mer estetiskt tilltalande än andra och varför vissa produkter/möbler blir klassiker. I kursen får deltagarna öva på formprinciperna genom enkla övningar.
Formprinciperna är oberoende och frikopplat från egen personlig smak och stil. Det handlar till exempel om skillnader mellan statiskt, dynamisk och organisk form, om proportioner och dimensioner och ett flertal andra formprinciper som används inom formgivning.

Kursinnehåll

Varje lektion tar upp några formprinciper. Läraren visar bilder och beskriver. Deltagarna får 2 och 3-dimensionella övningar som görs i papp och andra enkla material. Du lär dig hur man viker, skär och böjer pappmaterial och limmar för att skapa prover och prototyper.

Mål med kursen

Kursdeltagarna har efter avslutad kurs övat upp förmågan att se och skapa former och fått en förståelse för hur de förhåller sig till varandra. Kunskapen kan användas till att skapa, renovera, och inreda men också användas till att granska och bedöma andras verk till exempel vid beställningar, inköp och upphandling. 

Undervisningsform

Gruppen består av upp till 12 deltagare. Kursen baseras på föreläsningar, övningar, hemuppgifter med egna iakttagelser av former, fotografering och redovisningar av arbeten i gruppen. Lista på kursmaterial meddelas innan start.

Kurslitteratur

Kursen utgår från boken The nature of design av Peg Fiomon & John Weigand.

Alla design- inredningskurser våren 2024

Kursledare

Carina Ahlburg

Carina Ahlburg har en masterutbildning i industridesign från Konstfack och en 2-årig utbildning som grafisk formgivare. Hon har arbetat som produktdesigner för olika designföretag där hon kombinerat estetiska värden med användbarhet och nya konceptuella idéer. Hon har även formgivit produkter i egen regi med försäljning till inredningsbutiker.

"Mitt formspråk är enkelt och lågmält, jag skalar av hellre än att lägga till och söker balansen av proportioner och dimensioner i produkterna jag designar. Det ger i bästa fall produkter med lång livslängd och därmed högre hållbarhet för miljön, än vad produkter gör som tillkommit utan en designprocess."

Carina har även undervisat i ämnet Formgivning på gymnasienivå och haft kurser för vuxna i teknisk ritning på Sätergläntan för smeder och trähantverkare.

"Min ambition med kursen är att jag vill bidra till en ökad folkbildning om form och estetik. Kursen handlar om att få förståelse för de grundläggande formprinciper som används för skapande av estetiskt tilltalande miljöer och produkter som vi alla dagligen kommer i kontakt med. Jag ser fram emot att lära ut kunskapen om formgivning och skapa en trygghet i det, till nyfikna kursdeltagare."

Fotografi på Carina Ahlburg.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
17 sep 2024 - 22 okt 2024
Tisdag
Antal tillfällen
6
Första tillfället
tis 17 sep 2024 kl 18:00-21:00
  • tis 24 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
  • tis 1 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
  • tis 8 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
  • tis 15 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
  • tis 22 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
116545
Pris
3200 kr