Författarkurs Distans

Plats Distans

Här står ditt eget litterära projekt i centrum. Läs - och skrivglädje, målmedvetenhet och ödmjukhet är den här kursens nyckelord!

Boka kursen nu

Kursinnehåll

Detta är kursen för dig som skriver på ett skönlitterärt projekt på prosa; det kan vara en roman, en långnovell eller en novellsamling.

Kursen ges på distans med sex inlämningstillfällen. Här står ditt eget litterära projekt i centrum. Textinlämning kommer att ges varannan vecka, dels för att det ska finnas tid för eftertanke vad gäller den egna texten, dels för att allas texter ska få den plats som behövs, både vad gäller genomläsning och reflektion.

Mål

Målsättningen är att du ska få tid och möjlighet att utveckla och reflektera över ditt skrivande och arbeta med ditt eget projekt i din egen takt. Samtidigt får du skriftlig konstruktiv respons av både gruppen och din kursledare.

Målgrupp

Du som har ett pågående litterärt projekt som du vill färdigställa och som du önskar få respons på och hjälp med.

Du måste vara beredd på att ge skriftlig respons på de andra deltagarnas texter, samt vara öppen för andras sätt att skriva.

Din målsättning är förhoppningsvis att vilja bli läst/publicerad, men viktigast är att du har en ambition att arbeta målmedvetet med ditt skrivande och samtidigt ha roligt!

Kursupplägg

Upplägget utformas utifrån deltagarnas egna litterära projekt och ni kommer att arbeta med textkritik och fördjupad respons av allas texter.

Ni kommer också att, i mån av tid, studera relevanta genrer, litterära stilar och berättartekniska begrepp samt att - genom individualiserade skrivövningar - träna på konflikt (framåtrörelse i texten), dialog och persongestaltning.

Eftersom alla jobbar med olika typer av texter och tampas med olika problem är undervisningen individanpassad.

Kursmaterial

Deltagarnas eget material, max åtta sidor text till varje inlämningstillfälle, samt litterära texter, vilka är tänkta att fungera som inspirationskällor.

Förkunskaper

Kursen är öppen för alla som gått någon av våra grundkurser och som har ett pågående projekt som väntar på att bli färdigt.

Vi vill att du skriver några rader om dig själv och berättar varför du vill gå kursen. Skicka också med några sidor av ditt pågående projekt. Maila detta till kurser.syd@folkuniversitetet.se

Katarina Karp

Katarina (Nina) Karp undervisar på Roman och novell samt författarkurserna i Malmö.

Aktuella kurser

Att skriva roman och novell, Att skriva roman och novell fortsättning, Författarkurs samt Författarkurs på två terminer.

Undervisningsvana

Lång och bred undervisningsvana; har undervisat barn på alla stadier i grundskolan samt ungdomar i gymnasiet och vuxna på Komvux. Har också undervisat i Litterär gestaltning och Kreativt skrivande både i privat regi och hos Fridhems Folkhögskola i flera år.

Utbildning/Yrkesliv

Gymnasielärarexamen i svenska, engelska och historia samt Författarskolan på Lunds universitet. Författare, lektör och litterär handledare samt lärare i Kreativt skrivande på Fridhems Folkhögskola.

Katarina Karp

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
07 okt 2020 - 16 dec 2020
On -
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1073182
Pris
5145 kr